Uitverkoop van agrarische stikstofruimte?

Binnenkort wordt extern salderen met veehouderijen mogelijk. In gewonemensentaal: je kunt ammoniakrechten verkopen of verleasen.

Een belangrijk moment voor stoppers en veehouders die ruim in de jas zitten: ze kunnen vergunningruimte te gelde maken. In feite krijgen zij gratis geld doordat ze een gevestigd recht te gelde kunnen maken.

Vrees voor uitverkoop van ‘agrarische’ stikstofruimte

Hen hoor je dan ook niet. Toch is er bezorgdheid en protest. Onder meer ZLTO vreest een uitverkoop van ‘agrarische’ stikstofruimte naar bouw, industrie en andere niet-agrarische activiteiten. Deze keer krijgt de veehouderij bijstand van aartsvijand MOB, die vreest dat de vliegvelden er met de buit vandoor gaan.

Afgelopen jaar is stevig gelobbyd voor een schot om de veehouderij. Dat kwam er niet

NH3- en NOx-uitstoot

Afgelopen jaar is om die reden stevig gelobbyd voor een schot om de veehouderij. Dat kwam er niet. Deels om principiële, deels om praktische redenen. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan het feit dat een veebedrijf niet alleen NH3- maar ook NOx-uitstoot veroorzaakt. Bij zo’n schot om de veehouderij zou je die twee apart moeten boekhouden, met veel extra administratie- en controledruk tot gevolg.

Meldingsplicht en monitoren

In plaats van dat schot zijn daarom andere manieren bedacht om die gevreesde uitstroom van ammoniak uit de veehouderij te voorkomen of in ieder geval in goede banen te leiden. Er geldt een meldingsplicht en provincies gaan maandelijks ‘monitoren’. Ook willen ze sloop en herontwikkeling van locaties stimuleren. Grote vraag is natuurlijk wat dat waard is als het geld begint te duwen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.