Doorgaan naar artikel

Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer

Geüpdatet op:
Politiek & Beleid
Achtergrond
Foto: Jan Willem Schouten -

Foto: Jan Willem Schouten

Vanaf 1 januari 2020 geldt voor alle werkgevers en werknemers dezelfde wachttijd bij onwerkbaar weer.

Werkgevers moeten twee dagen het loon van hun werknemers doorbetalen voordat zij beroep kunnen doen op een WW-uitkering. Voor onwerkbaar weer wegens langdurige regen geldt een wachttijd van 19 dagen. Dat schrijft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Nu nog verschillen per sector

Op dit moment verschilt het nog per sector vanaf wanneer werkgevers en werknemers recht hebben op een WW-uitkering bij onwerkbaar weer: soms direct, soms pas na twee weken.

Omdat de regelingen per sector betaald worden, zijn die verschillen nu geen probleem. Dat wordt wel een probleem als na de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 alle regelingen uit de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds betaald worden. Deze worden namelijk door alle werkgevers afgedragen. Daarom komt er nu een uniform beleid.

Wachttijd

De wachttijd geldt vanaf 1 januari 2020, het moment waarop de Wet arbeidsmarkt in balans in werking treedt en de sectorfondsen zijn vervallen. Werkgevers dienen dagelijks een melding te doen van het onwerkbare weer bij het UWV. UWV controleert aan de hand van KNMI-gegevens of de gemelde onwerkbare weersomstandigheden zich daadwerkelijk voordoen en zal op verzoek, gezien de schaarse handhavingscapaciteit, steekproefsgewijs controleren of er inderdaad geen werkzaamheden worden verricht.

Calamiteitenregeling

De wachttijd wordt ingevoerd met de Regeling onwerkbaar weer. De aangekondigde Calamiteitenregeling, waarmee de Regeling onwerkbaar weer wordt samengevoegd met de werktijdverkortingsregeling, kan nog niet in werking treden omdat uitkeringsinstantie UWV de beschikbare capaciteit nodig heeft voor andere opdrachten. De Calamiteitenregeling kan daardoor niet eerder in werking treden dan in de winter van 2021-2022.

Snel delen

Image
Eric Beukema

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin