USDA: meer honger en hogere prijzen door Boer-tot-Bord

05-11-2020 | Laatste update op 13-01 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

De agrarische productie in de Europese Unie zal tot 2030 met 7 tot 12% afnemen bij de uitvoering van de strategische plannen van de Europese Commissie (Boer-tot-Bordstrategie en de Biodiversiteitsstrategie).

Dat berekent het Economic Research Service van het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA). Gevolg is dat de voedselprijzen omhoog gaan. Als de strategieën ook buiten Europa navolging krijgen, zal dat wereldwijd leiden tot hogere (consumenten)prijzen, aldus de studie. Per hoofd van de bevolking is de Europeaan jaarlijks ongeveer € 130 meer kwijt aan voeding, berekent het ERS. Het bruto nationaal inkomen binnen de EU zal naar schatting afnemen met met € 60 miljard (ongeveer 0,45%).

Minder handel

De lagere productie leidt tot minder handel, hoewel sommige regio’s zouden profiteren van de veranderde vraag. Als het Europese beleid ook leidt tot importbeperkingen, zal het negatieve effect vooral neerslaan in gebieden waar de minste voedselzekerheid is. Vooral landen met de laagste inkomens zullen daardoor getroffen worden. Er zouden naar schatting 22 miljoen meer mensen tekort aan voedsel hebben vergeleken met de huidige voorspellingen.

Bekeken effecten

De ERS keek met name naar de effecten van de halvering van het gebruik van chemische gewasbescherming, vermindering van het gebruik van meststoffen met 20%, halvering van het antibioticagebruik en het uit de markt halen van 10% van het bestaande landbouwareaal. De studie keek niet naar de effecten van het omzetten van gangbare landbouw in biologische landbouw of de effecten van de vermindering van voedselverspilling. Evenmin is in de berekeningen gekeken naar de potentiële voordelen voor het milieu en de volksgezondheid.

Verschillende scenario’s doorgerekend

Er werden verschillende scenario’s doorgerekend: een gericht op alleen de Europese Unie, een waarbij handelspartners van de EU de strategieën volgen en een waarbij in de gehele wereld sprake zou zijn van toepassing van de Europese voornemens. Uit de cijfers blijkt dat een wereldwijde acceptatie van de Europese strategieën wereldwijd leidt tot een prijsverhoging van 53% in de EU tot 89% wereldwijd.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLB

Braakman
Jan Braakman RedacteurBeheer