Utrecht investeert € 28 miljoen in buitengebied

De provincie Utrecht investeert dit jaar € 28 miljoen in het landelijk gebied.

Provincie Utrecht focust hierbij op doorontwikkeling van een duurzame landbouw, ontwikkeling van natuur, een goede leefbaarheid en nieuwe recreatiemogelijkheden. Dat schrijft de provincie Utrecht in Nature Today.

Programmaplan 2020

Voor deze investeringen en ontwikkelingen stelt de provincie subsidies beschikbaar. Ter illustratie een aantal voorbeelden waarin Utrecht in het programmaplan 2020 wil investeren binnen de peiler natuur: ontwikkeling van schraallanden langs rivier de Meije, natuurinrichting in Vinkeveen en natuurontwikkeling in het Utrechtse deel van de Oostelijke vechtplassen. In totaal moet hier dit jaar 125 hectare nieuwe natuur ontwikkeld zijn en 200 hectare zijn ingericht.

Agenda Vitaal Platteland

De € 28 miljoen is specifiek bedoeld voor het landelijk gebied en valt onder het provinciale programma ‘Agenda Vitaal Platteland’. Vanuit dit programma is in voorgaande jaren onder andere geïnvesteerd in verduurzaming van de landbouw door energie-neutrale melkveehouderijen te stimuleren. Ook is er natuur ingericht, zoals in de Oostelijke Binnenpolder Tienhoven. Daarnaast zijn projecten gesubsidieerd die bijdragen aan het afremmen van bodemdaling.

Groot aantal uitdagingen

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “Het landelijk gebied is belangrijk voor de productie van ons voedsel, herbergt waardevolle natuurgebieden en kent verschillende recreatiemogelijkheden. We staan wel voor een aantal grote uitdagingen, zoals bodemdaling, de leefbaarheid van kleine kernen en de verandering naar een duurzamere vorm van landbouw. Met het beschikbare geld kunnen we samen met direct betrokkenen in het gebied verder werken aan oplossingen voor die uitdagingen en maken we het landelijk gebied toekomstbestendig.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.