Vaker longontsteking in gebieden met geitenhouderijen

Mensen die in een gebied wonen met relatief veel geitenhouderijen, hebben jaarlijks ongeveer 40% vaker een longontsteking, blijkt uit een onderzoek naar de gezondheid van omwonenden van veehouderijen.

Vergelijkbare uitkomsten zijn ook al eerder gezien in Brabant en Limburg. De uitkomsten van dit vervolgonderzoek, in een nieuw gebied dat delen van Gelderland, Overijssel en de oostkant van Utrecht omvat, bevestigen de conclusie dat in plattelandsgemeenten vaker longontstekingen voorkomen, aldus de onderzoekers. Over de oorzaak van dit verband doen de onderzoekers geen uitspraak. Onderzoek hier naar loopt nog en het uiteindelijke resultaat wordt medio 2022 verwacht.

Stop groei geitenhouderij

De eerdere onderzoeken naar het verband tussen gezondheidsrisico’s en geitenhouderijen, is aanleiding geweest om in veel provincies een zogenaamde geitenstop af te kondigen. Geitenhouders kunnen daar niet nieuw vestigen of uitbreiden. De bewindslieden concluderen uit het rapport dat het belangrijk is om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van verhoogde ziekte druk rond geitenhouderijen.

Reductie uitstoot fijn stof

De eerder in Noord-Brabant en Limburg gevonden associatie tussen pluimveehouderijen en longontsteking (2009 tot en met 2014) wordt niet gezien in het nieuwe onderzoeksgebied. Vanwege de gezondheidsrisico’s van fijn stof werkt de pluimveesector aan de reductie hiervan, schrijven ministers Schouten van Landbouw en Van Rijn voor Medische Zorg, in de begeleidende Kamerbrief. Deze plannen gaan wel onverminderd door.

Gegevens onderzoek afkomstig van huisartspraktijken

De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op 68.000 patiëntgegevens van huisartspraktijken in het nieuwe onderzoeksgebied. Daaruit blijkt dus dat deze mensen, vergeleken met een controlegebied, waar geen of weinig intensieve veehouderijen staan, 40% vaker zich bij de huisarts melden met een longontsteking.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel, Utrecht), het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht en Wageningen Bioveterinary Research (onderdeel van Wageningen Universiteit & Research). Het VGO-onderzoek (Veehouderij en Gezondheid Omwonenden) is een programma van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Opdrachtgevers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.