Vaker naar de rechter

Vergaderboer Columnist
Rechters nemen maatschappelijke ontwikkelingen als uitgangspunt voor hun beslissingen. - Foto: ANP
Rechters nemen maatschappelijke ontwikkelingen als uitgangspunt voor hun beslissingen. - Foto: ANP

Onze grootste tegenspeler was de politiek. Dat is sluipend veranderd. Nu bepaalt de rechter de steeds vaker de kaders, waarbinnen we kunnen werken en ondernemen.

Even een paar zaken van de laatste tijd. Milieudefensie won de rechtszaak tegen Shell, waardoor die 45% minder CO2-uitstoot moet realiseren. Niet alleen bij de eigen bedrijven, maar ook bij de afnemers, zoals wij allemaal. Wij moeten minder benzine en diesel gebruiken en Shell moet er voor zorgen dat alternatieven voorhanden zijn. Gevolg is dat Shell moet inkrimpen.

Rechtspraak is de baas

Niet alleen Shell moet inkrimpen, ook de veehouderij. Wij zitten in onze maag met de stikstofuitspraak, waarbij Urgenda won van de Staat. We wringen ons in allerlei bochten om de gevolgen te ontlopen, maar hebben nog geen oplossingen gevonden. Verzet helpt niet, want de rechtspraak is de baas.

Dat zagen we ook bij milieuorganisatie MOB van Johan Vollenbroek. Die won in hoger beroep tegen een verleende vergunning voor uitbreiding van een varkenshouderij in Creil. De vergunning is door de rechters van de Raad van State vernietigd.

En dan Rabobank. Die treft volgens de rechter geen blaam bij de rechtszaak over de schade bij de invoering van fosfaatrechten met als gevolg nieuwe lege stallen. De boer staat alleen voor de schade.

Soms is er ook succes. Zoals Farmers Defence Forc (FDF), die bij de rechter afdwong dat de Staat en Avrotros schadevergoeding aan FDF moest betalen wegens smaad. Niet de gevraagde €25.000, maar €3.000. Toch een klein succesje voor Sieta van Keimpema, die samen met jurist Max Hazekamp het woord voerde voor de rechter.

Allemaal voorbeelden waarbij de rechter zich bemoeit met maatschappelijke ontwikkelingen en genomen besluiten. Deze gaan boven de besluitvorming van de politiek uit en hebben vergaande gevolgen. Een zaak als die van de Shell is minstens zo ingrijpend als de Urgenda-uitspraak over de stikstof.

We komen dichtbij een bestel, waarbij niet de politiek, maar de rechters bepalen wat wel of niet mag

Het geeft aan dat we in een ander tijdsgewricht terecht zijn gekomen. De rechters nemen maatschappelijke ontwikkelingen als uitgangspunt voor hun beslissingen. We komen dichtbij een bestel, waarbij niet de politiek, maar de rechters bepalen wat wel of niet mag

Goed gedocumenteerd naar rechter

Dat vraagt een andere opstelling van onze belangenbehartigers. Van overleg naar argumenten verzamelen die van belang kunnen zijn bij een rechtszaak. Daarbij de nadruk leggen op maatschappelijke ontwikkelingen om bij de rechter de gewenste koers gerealiseerd te krijgen. Daar zijn andere medewerkers bij onze belangenbehartigers voor nodig. Zoals gehaaide juristen.

En dan goed gedocumenteerd vaker naar de rechter.

Lees ook: De rechter krijgt macht opgedrongen

Vergaderboer Columnist

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.