Van Aartsen onderzoekt handhaving milieuvervuiling

Oud-minister Jozias van Aartsen gaat onderzoeken hoe toezicht en handhaving op het gebied van milieuverontreiniging kan verbeteren.

Van Aartsen leidt een milieucommissie die is ingesteld door staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Milieu. De afgelopen jaren is volgens Van Veldhoven veel gedaan om uitstoot van schadelijke stoffen naar de bodem, water en lucht te verminderen. De staatssecretaris vindt echter dat er nog te vaak overtredingen worden begaan die milieu- en gezondheidsschade kunnen geven. Ze wil dit aanpakken.

Deskundigheid versterken

De commissie Van Aartsen moet gaan adviseren hoe milieutoezicht en -handhaving versterkt kan worden. Van Veldhoven wil met name weten hoe de onafhankelijkheid en deskundigheid van toezichthouders, in het bijzonder omgevingsdiensten, kan worden versterkt. Ook wil ze weten hoe het stelsel van handhaving en toezicht eenvoudiger, effectiever en transparanter kan. De commissie moet begin 2021 het resultaat presenteren.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.