Van der Wal: ruimte voor koplopers in stikstofdossier

16-08 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Na het gesprek van stikstofminister Christianne van der Wal met de natuurorganisaties onder leiding van Johan Remkes, vertelde de minister aan de wachtende pers dat ze biologische boeren mogelijk wil ontzien in de stikstofaanpak.

“Er zijn heel veel biologische boeren in Nederland die al jaren geleden de omslag hebben gemaakt. Zij stoten daardoor veel minder stikstof uit”, zegt ze, nadat dit maandag werd besproken met natuurorganisaties en stikstofbemiddelaar Johan Remkes op het provinciehuis in Den Bosch.

Natuurorganisaties vol lof over bio-boeren

De natuurorganisaties zijn namelijk vol lof over boeren die extensief, natuurinclusief of biologisch boeren en vinden dat er juist ruimte moet zijn voor deze ondernemers. Daar kan het kabinet zich in vinden. Hoe aan deze ondernemers tegemoet kan worden gekomen, is echter nog onderwerp van ‘huiswerk’ voor de minister, aldus een woordvoerder van het ministerie van LNV.

Geen lijn trekken

Het ministerie wil nadrukkelijk geen lijn trekken bij een bepaalde manier van boeren. “Het gaat hierbij niet alleen over biologische boeren maar ook over andere koplopers in de kringlooplandbouw binnen de gebiedsprocessen,” twittert Van der Wal. ‘Biologisch is een vorm van duurzame landbouw, maar er zijn veel meer vormen denkbaar’, aldus het ministerie. Het departement gaat nu ‘kijken wat mogelijk is’ om de bedoelde ondernemers tegemoet te komen.

In de laatste brief aan de Tweede Kamer over het stikstofbeleid schreef de minister ook al dat deze bedrijven zoveel mogelijk voortgezet moeten worden. Het gaat hier om bedrijven die bijdragen aan de vermindering van stikstofuitstoot, verbetering van de waterkwaliteit, vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en mest en zo bijdragen aan meer biodiversiteit en betere bodemkwaliteit. Een motie met die oproep van Kamerleden Tjeerd de Groot (D66), Thom van Campen (VVD) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) werd nog voor het begin van de zomer aangenomen.

Richtlijn voor provincies

Het is echter geen garantie dat een bedrijf dat de afgelopen jaren fors geïnvesteerd heeft in bijvoorbeeld de reductie van stikstof, ook in de huidige vorm op die locatie kan blijven bestaan. Een woordvoerder van het ministerie legt uit: “Het is eerder een richtlijn voor de provincies in de gebiedsgerichte aanpak, geen algehele vrijstelling voor boeren.”

van Rooijen
Meer over


Beheer