Van Geel: ‘Klimaatbeleid heeft last van trage formatie’

Pieter van Geel leidt de uitvoering van het klimaatakkoord voor landbouw en landgebruik. Foto: Fred Libochant
Pieter van Geel leidt de uitvoering van het klimaatakkoord voor landbouw en landgebruik. Foto: Fred Libochant

De tijd dringt voor het klimaatbeleid, maar zonder kabinet gaat het erg moeizaam, aldus Pieter van Geel, voorzitter van de Klimaattafel Landbouw en Landgebruik.

De trage voortgang van de kabinetsformatie bemoeilijkt de uitwerking van klimaatmaatregelen. Dat zegt Pieter van Geel, voorzitter van de Klimaattafel Landbouw en Landgebruik in een interview met Boerderij.

Uitstoot uit stallen verminderen

Net als andere sectoren loopt ook de agrosector achter bij de onlangs aangescherpte doelstellingen. De tijd dringt, maar zonder kabinet gaat het moeizaam, aldus Van Geel. “We werken bijvoorbeeld aan mestmaatregelen om de uitstoot uit stallen te verminderen. Maar als een nieuw kabinet over twee maanden zou besluiten tot krimp van de veestapel is het niet logisch om de sector eerst te laten investeren in het mestspoor.”

Bij landbouw hebben we te maken met tienduizenden mensen die mee moeten

Volgens Van Geel is landbouw een van de moeilijkste sectoren voor het klimaatbeleid. “Er zijn weinig grote spelers waarmee je grote stappen kunt zetten om CO2-reductie te realiseren. Bij de sector energie kun je afspraken maken om een kolencentrale te sluiten. Het aantal spelers dat daarbij betrokken is, is relatief beperkt en het levert gelijk megatonnen CO2 op. Bij landbouw hebben we te maken met tienduizenden mensen die mee moeten. Je kunt daarbij niet met een toverstafje vanuit Den Haag zeggen: u zult dit of dat. Het is veel complexer in aansturing. Bovendien tellen veel maatregelen die boeren nemen niet mee voor de landbouwdoelstelling. Overigens loopt niet alleen de landbouw achter. Ook de tafels voor gebouwde omgeving en verkeer lopen achter op schema.”

Koppeling met stikstofprobleem

Volgens Van Geel moeten met name de glastuinbouw en de varkens- en melkveehouderij op korte termijn minder broeikasgassen uitstoten. De koppeling met het stikstofprobleem biedt volgens hem kansen. “De maatregelen met betrekking tot geuroverlast van de varkenshouderij, maar ook de middelen die gereserveerd zijn voor maatregelen in verband met stikstof, hebben een positief effect op het klimaat.” Wel noemt hij onzekerheden, zo is het nog steeds onduidelijk hoeveel bedrijven precies meedoen aan beëindigingsregelingen.

Je zou op Europese schaal een aanpak en instrumenten moeten bedenken

Van Geel beaamt dat eventuele verplaatsing van productie naar gebieden met een minder efficiënte sector het milieu niet helpt. “Noordwest-Europa heeft de meest geschikte omstandigheden voor weidegang voor koeien. Het is voor het klimaat natuurlijk veel beter dat we de koe in Nederland in de wei hebben, dan dat we op de Spaanse hoogvlakte koeien houden in gekoelde stallen. Je zou op Europese schaal een aanpak en instrumenten moeten bedenken. Dan zijn de landsgrenzen eerder belemmerend dan uitnodigend voor een land als Nederland dat heel erg op export is gericht.”

Lees het hele interview met Van Geel op Boerderij.nl

Vermaas
Mariska Vermaas RedacteurBeheer