Van Geel: klimaatdoelen halen in 2030 erg lastig

Pieter van Geel. - Foto: ANP
Pieter van Geel. - Foto: ANP

Het behalen van de klimaatdoelen van 2030 voor de landbouw wordt erg lastig. Die conclusie trekt voorzitter Pieter van Geel van de landbouwtafel van het klimaatakkoord. In het klimaatakkoord is afgesproken dat via landbouw en landbouwgebruik een CO2-reductie van 3,5Mton wordt gerealiseerd in 2030.

De tegenvallende resultaten tot nu toe zijn volgens Van Geel wel te verklaren, zegt hij in een gesprek met voorzitter Ed Nijpels van het klimaatakkoord. “Er zijn een aantal elementen die het moeilijk maken.We hebben een sector waarbij duizenden mensen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering”, zegt Van Geel.

Bij het sluiten van een kolencentrale kun je een besluit nemen en dan kost dat veel geld, maar dan is het geregeld, legt Van Geel uit. “Maar in de landbouw gaat het om gedragsverandering. Je kunt niet bij wet vastleggen hoe mensen moeten ploegen. Dat moet je overdragen. Dat is veel lastiger”, zegt Van Geel.

Veel spanningen

Hij ervaart bovendien dat er bij de achterbannen van de organisaties die aan tafel zitten veel spanningen zijn, dat het lastiger maakt. “En dan zijn er nog veel activiteiten waar nog veel studie, onderzoek en voorbereiding voor nodig is. Dat is logisch, maar ze scoren slecht bij de planbureaus.” Dit geldt vooral voor koolstofbinding in de bodem en voor maatregelen in de veenweidegebieden.

Van Geel ziet wel mogelijkheden om de resultaten te verbeteren. Het nieuwe Europees landbouwbeleid werkt volgens hem ook stimulerend en de aanleg van bossen is ook iets waar de landbouw een rol in kan spelen. In de glastuinbouw ziet hij kansen als de subsidieregelingen weer adequate regelingen worden. Nu is het voor veel glastuinders nog aantrekkelijker om een WKK in te zetten vanwege de zekerheid van CO2– voor het gewas en de hoge elektraprijzen.

Stikstofplannen positief voor klimaatdoelen

Volgens Van Geel hebben de stikstofmaatregelen die genomen moeten worden een belangrijke positieve bijdrage voor de klimaatdoelen. “De maatregelen die daar nodig zijn hebben voor 80% positieve effecten voor CO2-reductie en methaanreductie.”

Van Geel wil niet zo ver gaan dat met het oplossen van het stikstofprobleem ook de klimaatopgave is bereikt. “Maar het levert er wel een hele grote bijdrage aan.” Hij is dan ook positief dat er in de politiek wordt gewerkt aan een breed plan voor de landbouw waarin alle uitdagingen voor de landbouw – waaronder stikstof en klimaat – worden meegenomen.

Druk op de ruimte

Van Geel erkent dat de druk op de ruimte is toegenomen door de vele functies, maar ook door veranderende eisen. Als je wil extensiveren, is er meer ruimte nodig. Van Geel vindt het niet reëel dat alle landbouwgrond behouden kan blijven voor landbouw. Hij wil wel dat de goede landbouwgronden behouden blijven voor de sector. Voor bedrijven die heel dicht bij de natuurgebieden liggen, is het volgens Van Geel beter om te verplaatsen. “Anders kietel je de boeren dood. Je weet dat de natuur er blijft en dat de eisen steeds strenger worden. Dan is het beter om ze te verplaatsen”, zegt Van Geel.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer