Van Veldhoven: er kan ondanks PFAS meer dan gedacht

13-11-2019 | Laatste update op 05-01 | |
Foto: ANP - Foto: ROBINUtrecht
Foto: ANP

Een betere informatievoorziening over PFAS kan volgens minister Stientje van Veldhoven van Milieu en Wonen al veel belemmeringen wegnemen.

Tijden een persconferentie over de stikstof- en PFAS-maatregelen van het kabinet roept Van Veldhoven daarom gemeenten en provincies op vooral te kijken naar de mogelijkheden die er zijn om grond waar de chemische stof in is aangetoond toch te verzetten.

Veel onduidelijkheden

In de brief aan de Kamer schrijft Van Veldhoven dat er veel onduidelijkheden zijn. “Zo is het een hardnekkige misverstand dat voor de klasse-indeling landbouw en natuur alleen de norm van 0,1 µg/kg drogestof geldt. Dat lijkt onnodig voor vertraging te zorgen. Daarom benadrukt het kabinet ook in deze brief graag nogmaals dat beschikbare ruimte voor toepassing van grond en bagger niet wordt bepaald door de bepalingsgrens van 0,1 µg/kg ds, maar door de feitelijke gemeten achtergrondwaarde (met een maximum van 3,7)”, schrijft Van Veldhoven. Als er geen achtergrondwaarde is gemeten, geldt volgens het tijdelijk handelingskader voor landbouwgrond toch een grens van 0,1 microgram/kg ds zolang er nog geen nieuwe landelijke achtergrondwaarde is vastgesteld. Dit zal voor 1 december gebeuren.

Bouw- en baggersector

Om de bouw- en baggersector vlot te trekken, gaat het kabinet de rijksbaggerdepots openstellen voor de grond die het meest vervuild is met PFAS, om zo baggerwerkzaamheden weer mogelijk te maken. Grondverzetbedrijven en baggeraars kunnen nu nergens naartoe met deze grond, waardoor activiteiten stil liggen. Daarnaast wordt naast de bodemachtergrondwaarde in december ook een achtergrondwaarde voor waterbodems vastgesteld, waarmee de normen voor het storten van grond en slib worden verruimd.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur
Meer over

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.