Vanaf april subsidie voor emissiearme stallen

04-03-2020 | Laatste update op 17-06 | |
Foto: Bart Nijs
Foto: Bart Nijs

De subsidieregeling voor emissiearme stallen is op een haar na gereed. Het ministerie wil naast saneren ook innoveren.

De subsidieregeling voor emissiearme varkensstallen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat normaal gesproken in april open. Het ministerie van LNV verklaart dat de regeling binnenkort wordt gepubliceerd in de Staatscourant en daarmee ter inzage ligt. De regeling is bedoeld om boeren te stimuleren om te investeren in brongerichte aanpak van emissies, wat leidt tot een beter stalklimaat en tegelijk ook minder overlast voor de omgeving.

€ 40 miljoen

In totaal is € 40 miljoen subsidie beschikbaar voor innovatie. Van dat bedrag is driekwart bedoeld om innovatieve, schone stalsystemen te ontwikkelen. De overige € 10 miljoen is gereserveerd voor varkenshouders die willen investeren in reeds erkende, schone stalsystemen. Deze systemen komen er aan, zegt Paul Jansen, projectleider innovatie leefomgeving van de coalitie vitale varkenshouderij. Als voorbeelden noemt hij gekoelde mestpannen, systemen met mestschuiven of de Stal van de Toekomst van de Keten Duurzaam Varkensvlees.

Maximaal 7,5 ton

Per project is maximaal € 750.000 beschikbaar voor de realisatie van een emissiearm stalsysteem. Daarboven stelt het ministerie 2 ton beschikbaar als tegemoetkoming van de meetkosten. De bedoeling is dat de emissiearme staltechniek een plaats krijgt op de RAV-lijst van emissiearme stalsystemen. De bedragen zijn toereikend om tot de helft van een investering te bekostigen, betoogt Jansen.

De ambitie van de coalitie is helder. Doel is dat eind van dit jaar 15 projecten onder constructie zijn op boerenbedrijven.

ingewikkelde regeling

Jansen wijst wel op de complexheid van de subsidieregeling. Voor een aanvraag heeft een varkenshouder absoluut hulp nodig van een specialist. Jansen: “Het is een Europese regeling en het gaat om forse bedragen. Om te voorkomen dat de subsidie wordt gezien als staatssteun en om misbruik van het geld te voorkomen, stelt Brussel veel aanvullende eisen, waar de regeling ingewikkeld van wordt.”

van Dooren
Kees van Dooren RedacteurBeheer