VanDrie vergroot onderzoeks- en innovatiecapaciteit

31-03-2021 | |
Het gloednieuwe innovatiecentrum van VanDrie in Uddel. Foto: Koos Groenewold
Het gloednieuwe innovatiecentrum van VanDrie in Uddel. Foto: Koos Groenewold

VanDrie Group gaat met een nieuw innovatiecentrum onderzoek doen naar voersamenstelling, diergezondheid, emissies, duurzaamheid en opfok.

VanDrie Group opent – pal tegenover Alpuro – in Uddel (Gld.) het nieuwe innovatiecentrum Drieveld. In een stal met capaciteit voor 756 blankvleeskalveren (drie afdelingen) en 308 opfokkalveren (twee afdelingen) wordt onderzoek gedaan door de research & development-afdeling van VanDrie. Daarmee verdubbelt de kalverintegratie bijna zijn onderzoeks- en innovatiecapaciteit.

“Juist in deze lastige tijd – kalverhouders hebben het zwaar en de sector staat politiek onder druk – is dit innovatiecentrum van groot belang”, zegt Marijke Everts van VanDrie. “Hier werken we aan gezonde, vitale kalveren én wisselen we kennis uit tussen melkvee- en kalverhouderij. Zeker vanuit de melkveehouderij kwamen steeds meer vragen over opfok.”

Centraal staat voersamenstelling en -ontwikkeling

Onderzoek naar voersamenstelling en -ontwikkeling staat centraal in het innovatiecentrum. Meer specifiek: hoe kan de stikstof- en methaanuitstoot via het voer gedrukt worden. Duurzame, circulaire grondstoffen zijn een ander aandachtspunt. Nu bestaat al ruim 80% uit van deze grondstoffen uit reststromen, maar VanDrie wil daar versneld mee aan de slag. Beoogde sectoren zijn de levensmiddelenindustrie en akkerbouw. Ook kijkt de integratie naar effecten van non-gmo en Europese grondstoffen op voeding van kalveren. Daarnaast staat reductie van antibioticagebruik op de agenda. Onder meer via voedingsadditieven en de effecten daarvan voor darm- en longgezondheid.

We doen breed onderzoek. Het gaat niet meer alleen om groei en voederconversie

Voor deze onderzoeken werkt VanDrie samen met universiteiten, leveranciers en private partijen in de agri- en foodsector. Wiebe Mulder, hoofd research & development VanDrie: “We doen breed onderzoek. Het gaat niet meer alleen om groei en voederconversie. Diergezondheid, duurzaamheid en emissies zijn er bijgekomen.”

Veel gedigitaliseerd

VanDrie wil met het innovatiecentrum ook beter tegenwicht bieden aan negatieve geluiden uit de maatschappij. Everts: “Er komen veel vragen op ons af en er is veel emotie. In deze stal kunnen we wetenschappelijk onderbouwde antwoorden geven.” Transporttijden kunnen een voorbeeld zijn. “Het is niet uitgesloten dat onderzoekers effecten van transportduur en kalverleeftijd gaan uittesten.”

In de stal – waar kalveren elke vier weken gewogen worden – is veel gedigitaliseerd. Er zijn sensoren voor temperatuur, CO2, luchtvochtigheid en ammoniak. Onderzoeksresultaten worden tweewekelijks intern gedeeld en vloeien door naar buitendienstmedewerkers van VanDrie. “De wetenschap gaat bijna direct naar de praktijk.”

Brummelaar
Theo Brummelaar Freelance redacteur


Beheer