VanDrie wil overnameplan Van Dam doorzetten

29-03-2021 | |
VanDrie wil overnameplan Van Dam doorzetten

De VanDrie Groep wil de geplande overname van kalverhandel Van Dam graag doorzetten.

De onderneming wacht daarom een nader onderzoek door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) af. Dit meldt een woordvoerster van het bedrijf.

Eind vorige week deelde de ACM mee dat het niet zonder meer goedkeuring geeft aan de overname. De mededingingsautoriteit vindt eerst nader onderzoek nodig naar de gevolgen voor bijvoorbeeld melkveehouders en andere slachterijen.

Gevolgen voor concurrenten

Als de partijen besluiten om hun overnameplannen door te zetten en bij de ACM een vergunning aanvragen, gaat de ACM de gevolgen van deze overname verder onderzoeken. Er wordt dan meer onderzoek gedaan naar de verschillende markten in de kalversector. De ACM wil weten welke gevolgen de overname heeft voor de positie van de melkveehouders, de concurrenten van de Van Drie Group en Van Dam en de verkoop van gemeste kalveren aan slachterijen.

Marktleider

De Van Drie Group is in de gehele keten van de vleeskalversector actief, en houdt zich bezig met de inkoop van kalveren, voer voor kalveren, kalverhouderij, kalverslachterij en verkoop (export) van kalfsvlees. De Van Drie Group is marktleider in de kalversector. Van Dam is vooral actief als handelaar van kalveren en in de kalverhouderij.

Nederland heeft een belangrijke positie in de Europese kalfsvleesproductie. Melkveehouders verkopen hun jonge kalveren aan onder andere kalverhouderijen. Behalve kalveren uit Nederland, worden er ook kalveren uit andere delen van Europa geïmporteerd om hier gemest en geslacht te worden. Het overgrote deel van het kalfsvlees wordt weer geëxporteerd, met name binnen Europa. Er zijn veel ontwikkelingen in de kalversector onder andere gericht op verduurzaming en dierenwelzijn.

van der Horst
Klaas van der Horst Voormalig redacteur


Beheer