Doorgaan naar artikel

Vanla start project boslandbouw

Foto: Mark Pasveer

Foto: Mark Pasveer

De Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (Vanla) is het vierjarige project ‘De boomwal als apotheek voor vee en bron van biodiversiteit’ gestart in de gemeente Achtkarspelen. Dat meldt de vereniging op haar website.

Aan het project doen 14 veehouders van de Vanla mee. Boomwallen in het landschap in de De Friese Wouden worden verrijkt met bomen, struiken en planten met eetbare bladeren en twijgen. Dit zorgt volgens de organisatie voor extra voedsel voor het vee en is goed voor de gezondheid van het vee en de biodiversiteit.

Praktijkgerichte kennis

Het project is een initiatief van de Vanla en zij werkt samen met Van Hall Larenstein, Nordwin College, Landschapsbeheer Friesland, KennisCentrum voor Natuur en Leefomgeving (KCNL) en Stichting Wrâldfrucht. “Het project moet praktijkgerichte kennis opleveren, zodat later meer boeren dit ook kunnen implementeren in hun boerenbedrijf”, aldus projectleider Henk Pilat van het Nordwin College. “Daarnaast leggen we ook een kennisbank aan die voor iedereen vrij toegankelijk is.” De eerste aanzet voor de kennisbank staat sinds een paar dagen online.

Beheer
WP Admin