Varkensaanbod krimpt met 92.000 per week

17-03 | |
De aanvoer van varkens op de slachterij. Het varkensaanbod neemt sterk af. - Foto: Henk Riswick
De aanvoer van varkens op de slachterij. Het varkensaanbod neemt sterk af. - Foto: Henk Riswick

Het vleesvarkensaanbod zal vanaf halverwege dit jaar structureel lager zijn dan afgelopen jaren. In zowel Nederland als Duitsland is het aantal productiezeugen in 2020 namelijk sterk afgenomen. Vanaf halverwege dit jaar krijgt deze zeugenkrimp zijn volle uitwerking op het varkensaanbod.

Opgeteld in beide landen komt dit neer op een wekelijkse aanboddaling van 92.000 varkens ten opzichte van afgelopen jaar. Dat is een afname van 7,5%, uitgaande van gemiddeld 1,2 miljoen varkensslachtingen per week in Duitsland en Nederland samen. Mits de afzet goed blijft, zal lokaal dus meer competitie ontstaan om de varkens. Slachterijen willen hun haken vol houden.

Sanering en milieuregels

In Nederland zijn 87.000 zeugen minder dan een jaar geleden. Daarvan zijn 75.000 zeugen uit de markt genomen door de warme sanering van de overheid. De overige 12.000 zeugen zaten op bedrijven die om een andere redenen zijn gestopt, volgens cijfers van fokkerijorganisatie Topigs Norsvin. In Duitsland is het aantal zeugen in de periode mei tot november 2020 met 84.000 dieren afgenomen. In dat land zorgt onzekerheid onder varkenshouders voor veel stoppers. De twijfel wordt gevoed door corona, Afrikaanse varkenspest en in hoog tempo strenger wordende milieu- dierenwelzijnsregels. In een update van Rabobank over de Afrikaanse varkenspestsituatie staat dat in Duitsland de zeugenstapel in 2020 met 5,4% is gekrompen. Dat is de grootste afname in de afgelopen tien jaar.

Productie ijlt na

Zodra een zeug uit productie gaat, komen daar een halfjaar later de laatste slachtvarkens van op de markt. In Nederland en Duitsland zijn in 2020 171.000 zeugen uit productie genomen. Ervan uitgaande dat een zeug 28 slachtvarkens per jaar produceert, zijn dat op enig moment opgeteld 92.000 varkens per week. De Duitse en Nederlandse varkensmarkt zijn nauw met elkaar verweven. Enerzijds door de levende export van Nederland naar Duitsland van jaarlijks 6 miljoen varkens. Anderzijds door de vleeshandel tussen beide landen. De varkensmarkt en -prijs in beide landen zijn daarom sterk aan elkaar gelinkt

Duitsland glijdt verder af

In Duitsland is de krimp van het aantal zeugen overigens nog niet ten einde. De verwachting is dat er dit jaar weer 100.000 zeugen vanaf gaan, en het aantal op 1,6 miljoen uitkomt. Dit aantal zal komende jaren verder dalen, tot onder de 1,5 miljoen zeugen, verwachten fokkerijorganisaties. Minder zeugen leidden afgelopen weken al tot minder biggen en varkens en hogere opbrengstprijzen voor de boer. De Duitse varkensprijs is de afgelopen drie weken 31 cent per kilo geslacht gewicht gestegen. Aan deze stormachtige prijsstijging komt deze week even een eind. De slachterijen trekken aan de rem. De biggenmarkt leeft ook sterk op. De biggennotering van Vion steeg de afgelopen twee maanden € 22,5 per dier.

van Dooren
Kees van Dooren RedacteurBeheer