Varkensfile dreigt weer te groeien door corona

07-12-2020 | Laatste update op 17-06 | |
Foto: Tönnies
Foto: Tönnies

De prop slachtrijpe dieren die de varkensmarkt al maanden lam legt, wordt weer groter. Belangenbehartigers in Nederland en Duitsland oefenen continu druk uit om meer te varkens slachten.

In Duitsland is het streven om de slachtcapaciteit weer op niveau te krijgen van vóór corona. Duitsland slachtte in de laatste week van november 850.000 varkens, 100.000 minder dan het jaar daarvoor. In Nederland houdt varkensorganisatie POV de druk op de ketel om de slachthaken vol te houden. Dan is het varkensoverschot minder groot bij het ingaan van het nieuwe jaar en blijft het gewenste marktherstel minder lang uit.

Corona onder medewerkers

Vooralsnog blijft de druk op de varkensmarkt echter groot. De feestdagen vallen in 2020 dusdanig dat bijna een slachtweek verloren gaat. Eind dit jaar komt de sector vermoedelijk niet van de varkensfile af, zodat deze meegaat het nieuwe jaar in. Niettemin blijven de POV en vleessector (COV) zich inzetten om ook op zaterdag varkens te slachten. Desondanks is het perspectief voor de komende weken niet best. In Duitsland, het epicentrum van de crisis op de varkensmarkt, is de file afgelopen week weer gegroeid, tot meer dan 600.000 varkens, melden vakbond ISN en boerenbond, DBV. In Duitsland blijft corona de varkenssector achtervolgen. Bij de Tönnies-slachterij in Weißenfels zijn in twee weken tijd 172 van de 2.200 medewerkers positief op corona getest. Volgens de ISN kampt Vion in Vilshofen ook met corona onder de medewerkers. Dit soort incidenten gaan ten koste van slachtcapaciteit.

Lees
verder
onder
foto

{{foto,2}

Inzetten op preventie

Het belangrijkste lichtpuntje dat de Duitse belangenbehartiger ISN ziet is dat overheden en slachterijen de coronasituatie heel nauwlettend volgen en sterk inzetten op preventie. Het komt niet meer tot massale uitbraken onder de medewerkers, zoals afgelopen zomer het geval was. En als het aantal corona-infecties te hoog wordt, hoeven slachterijen ook niet verder en langer af te schalen dan strikt noodzakelijk. De ISN heeft de indruk dat de overheden zich bewust zijn van de gevolgen voor de varkenshouderij als de slachterijen af moeten schalen. Dat vindt de vakbond positief.

Minder varkens geslacht

In Duitsland zijn tot november 1,1 miljoen varkens minder geslacht dan in 2019. Dit wordt deels opgevangen door minder dieren te importeren en meer varkens te exporteren. Maar de nood is hoog. Na de ISN pleit ook de Boerenbond (DBV) voor coronasteun voor varkenshouders. Beide organisaties willen al lang dat meer geslacht wordt.

De zorgen van varkenshouders blijven niet onopgemerkt. Tijdens de Europese landbouwraad vorige week pleitte België voor ondersteuning van de Europese varkenssector. Voor de Belgische landbouwminister is een opslagregeling voor varkensvlees een optie.

van Dooren
Kees van Dooren RedacteurBeheer