Varkenshouderij gegijzeld door onzekerheid

10-12-2020 | |
Foto: Ruud Ploeg
IMG_plo411021-013

De varkenshouderij heeft te maken met lage opbrengstprijzen en stijgende voerkosten.

De sector heeft het daarom financieel zwaar eind dit jaar. Marktherstel wordt voorzien vanaf het voorjaar van 2021. Dat is kort samengevat de boodschap in de kwartaalupdate van Rabobank van de varkensmarkt.

Stagnerende afzet en lagere consumptie

Prijsdruk is het gevolg van corona en Afrikaanse varkenspest in Duitsland. Omdat de horeca dicht zit door corona, wordt per saldo minder varkensvlees gegeten en daalt de prijs voor karkassen. En slachterijen in Nederland, maar vooral in Duitsland, zijn niet in staat het volledige varkensaanbod weg te slachten. In Nederland zijn tot week 47 13,6 miljoen varkens geslacht, 1% minder dan in 2019. De varkens komen met 99,7 kilo gemiddeld 2% zwaarder aan de haak. In Duitsland is de stagnatie bij de slachterijen groter. Binnen tien weken tijd liep daar het gemiddeld geslacht gewicht op van 97,5 kilo, naar ruim 99 kilo in week 44. Naar schatting kon Duitsland in week 45 600.000 varkens niet geslacht krijgen.

Soja 20% duurder

De voerprijs zit al even in de lift. Vooral soja wordt duurder door de gestegen vraag in China. Ook stijgt de sojaprijs doordat Argentijnse sojaboeren maar mondjesmaat verkopen. Zij wachten op gunstiger valutakoersen. Rabobank verwacht dat sojameel volgend jaar 20% duurder is dan dit jaar.

Vanaf het voorjaar is zicht op marktherstel, zodra de prop varkens van de markt is. In Nederland daalt het varkensaanbod structureel in 2021. Maar ook in Duitsland zal het aantal zeugen op korte termijn fors dalen, verwacht Rabobank. Het effect van minder zeugen laat vanzelfsprekend op zich wachten. Op zijn vroegst vanaf februari vertaalt de kleinere zeugenstapel in Duitsland en Nederland zich in een kleiner varkensaanbod.

Onzekerheid troef

De toekomst voor de varkenshouderij blijft echter zeer ongewis komende tijd. Dat komt vooral door de AVP in Duitsland. Het gebied waar het virus zit, breidt nog uit. Dat leidt ertoe dat een Duits akkoord met China over vleeslevering uit AVP-vrije gebieden verder buiten bereik raakt. Door AVP moet een derde van de Duitse varkensvleesexport naar een andere bestemming. Omdat Duitsland buiten Europa weinig kan afzetten, geeft dit hier prijsdruk.

van Dooren
Kees van Dooren Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.