Varkenshouderij wil steun uit Europa

13-01 | |
Foto: Ton Kastermans Fotografie
Foto: Ton Kastermans Fotografie

De Nederlandse varkenshouderij wil Europese steun om de slechte opbrengstprijzen en hoge prijzen voor voer te compenseren.

LTO Nederland, de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en het NAJK roepen Nederlandse Europarlementariërs op om de brief van de Belgische Europarlementariër Tom Vandenkendelaere te ondertekenen. In de brief vraagt Vandenkendelaere aan Europees Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski om directe steun voor varkenshouders.

LTO Nederland, POV en NAJK ondersteunen dan ook de oproep van Vandenkendelaere en hebben Nederlandse Europarlementariërs opgeroepen deze brief mee te tekenen. Volgens de Belgische parlementariër kan de Commissie met het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) via een Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) mogelijkheden tot steunmaatregelen bieden.

Hoge voerprijzen

De varkenssector verkeert in veel landen in een zeer lastige situatie. De combinatie van zeer hoge voerprijzen en een moeilijke marktsituatie heeft volgens LTO, POV en NAJK dramatische effecten. Ter vergelijking: de Vion-notering voor vleesvarkens is momenteel € 1,20 per kilo geslacht gewicht; in december 2019 en ook maart 2020 was dit net iets meer dan € 2. Veel Nederlandse varkenshouders kampen nu met liquiditeitsproblemen. Ook in België staat het water veel bedrijven financieel aan de lippen.

De Nederlandse belangenbehartigers zien dat de Nederlandse sector werkt aan een structuurverbetering en een eerlijkere verdeling van opbrengsten in de keten. Alleen is die transitie op korte termijn onvoldoende en wordt er directe steun gevraagd om door het langdurige prijsdal te komen.

Eerder werd eenzelfde idee geopperd in de Landbouw- en Visserijraad, de Brusselse vergadering van landbouwministers. De Litouwse minister kaartte afgelopen november de moeilijke economische situatie in de varkenshouderij aan en kreeg toen bijval van Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Letland, Polen en Slowakije.

Lobbyen voor steun

De Eurocommissaris voor milieu, Virginijus Sinkevičius, wees in antwoord op deze vraag toen op de mogelijkheden die landen zelf hebben. Een Europese subsidie kwam er toen dus niet. Volgens LTO Nederland heeft landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski gezegd dat in 2021 de situatie in de varkenshouderij opnieuw bekeken wordt. Nu dit moment voorbij is, is er volgens LTO Nederland wederom een mogelijkheid om te lobbyen voor steun voor de varkenssector.

Komende maandag komen de Europese landbouwministers bij elkaar in Brussel. De nieuwe Nederlandse minister van LNV, Henk Staghouwer, zal daar zijn eerste landbouwraad in deze functie meemaken.

Meer prijsinformatie over varkens vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

van Rooijen


Beheer