Varkenshouders boerden goed in 2019

11-02-2020 | Laatste update op 11-01 | |
Foto: Jan Willem Schouten
Foto: Jan Willem Schouten

De rekening-courant van het gemiddelde varkensbedrijf bereikte in december een top van € 81.000. Dat is stukken beter dan een jaar eerder.

In december 2018 stond het gemiddelde varkensbedrijf € 7.000 rood. In 2018 daalde de liquiditeit van de varkensbedrijven sterk door de lage opbrengsten van varkens en biggen, in combinatie met duur voer. Dit blijkt uit de liquiditeitsbarometer van ABN Amro, die de bank samen met een aantal partners bijhoudt.

Afrikaanse varkenspest in China

Begin 2019 kwam de varkensmarkt moeizaam op gang. Maar vanaf mei kwamen de varkenshouders uit de rode cijfers door hoge prijzen als gevolg van de Afrikaanse varkenspest in China.

Vooral vanaf augustus is veel geld gereserveerd in de varkenshouderij.

Uitgaven varkenshouders ook gestegen

De uitgaven stegen afgelopen jaar ook door hogere voerkosten en voor vleesvarkenshouders duurdere biggen. Verder hebben de varkenshouders meer geïnvesteerd in hun bedrijven. Daarvoor wordt naast eigen geld meestal ook geld aangetrokken van banken.

De investeringen hebben ook invloed op de reserves van de bedrijven.

Hogere liquiditeit varkensbedrijven verwacht

Voor dit jaar voorzien de analisten een verdere verbetering van de liquiditeit van varkensbedrijven. De varkensprijs in China is gezakt, maar zit met € 4,30 per kilo levend gewicht nog altijd op een hoog niveau. Een prijsdaling van vleesvarkens was te verwachten begin dit jaar, maar deze is wel fors, gezien de wereldwijde marktontwikkeling, zeggen de analisten.

Zolang Nederland vrij blijft van Afrikaanse varkenspest, blijft de marktprijs voor varkens hoog. De vraag naar varkensvlees overtreft het aanbod nog steeds. Het marktherstel in China zal nog minstens enkele jaren duren, is de verwachting.

van Dooren
Kees van Dooren RedacteurBeheer