Varkenshouders zitten nog ruim bij kas

Hoewel de opbrengstprijzen sterk zijn gedaald, hebben varkenshouders nog flinke tegoeden op hun lopende rekening.

De liquiditeit in de zeugenhouderij is in het tweede kwartaal nog licht verbeterd. Dat is te danken aan de hoge biggenprijs in april. Gemiddeld hebben zeugenbedrijven eind juni € 126.900 op hun lopende rekening staan. Vermeerderaars hebben twaalf goede maanden achter de rug, sinds halverwege 2019. Het saldo op de lopende rekening is in deze periode namelijk gestegen van € 37.000 negatief tot € 126.900 halverwege dit jaar. Dit blijkt uit cijfers van de Liquiditeitsmonitor, een initiatief van ABN-Amro, Wageningen Economic Research, Agrifirm en het ministerie van LNV.

Piek bereikt

De top is voorlopig bereikt. De uitgaven in de zeugenhouderij liggen nu hoger dan de inkomsten, zodat het saldo zakt. De biggenafzet lijdt sterk onder de coronacrisis. Dat geldt met name voor de export naar Zuid- en Oost-Europa. De binnenlandse afzet staat echter ook onder druk als gevolg van de slechte afzet van vleesvarkens. Op de varkensmarkt is sprake van een overschot, staat in de analyse.

Vleesvarkenshouders teren in

Vleesvarkenshouders zagen het tegoed op hun lopende rekening afnemen in het tweede kwartaal van dit jaar, tot € 126.000. Niettemin was het saldo eind juni flink hoger dan een jaar geleden, ruim € 90.000.

De liquiditeitsdruk in de vleesvarkenshouderij is het gevolg van de gezakte varkensprijs in mei en juni. Afgelopen juni was de varkensprijs 11% lager dan in juni 2019 en zat deze 2 cent per kilo boven het tienjarig gemiddelde.

Goed perspectief

Corona heeft geleid tot forse prijsdalingen, maar varkenshouders hebben ruime buffers, luidt de analyse. Vooral zeugenbedrijven kampen komende tijd met een slechte markt. Vleesvarkenshouders vangen de prijsdaling deels op met goedkopere biggen. Niettemin is de varkensmarkt in beginsel gunstig, mits de handelsbelemmeringen als gevolg van corona verdwijnen. Wereldwijd is het aanbod van varkensvlees simpelweg krap.

Alle transacties

De stand van rekenin-courant is het resultaat van af- en bijschrijvingen, inclusief neveninkomsten en privé-uitgaven. Overschrijvingen van en naar de spaarrekening zijn buiten beschouwing gelaten.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.