Varkensmarkt kan druk nog steeds de baas

De Nederlandse markt kende de laatste weken verlichting doordat meer slachtvarkens op levende export zijn gegaan.

Bij de prijsbepaling in slachterijen vindt de laatste tijd nog al eens discussie plaats. Inkopers willen rust op de varkensmarkt houden, terwijl de verkoopafdelingen erop wijzen dat het maar duwen blijft om vlees weggezet te krijgen. En zeker nu Tönnies weer opstart, zal dat de komende weken er niet makkelijker op worden. Met het opstarten van de grote slachterij stijgt het aanbod op de vleesmarkt.

Aantal slachtingen net onder 290.000 per week

Het aantal slachtingen in ons land ligt nu al een maand net onder 290.000 per week. Dat is onvoldoende om de achterstand weg te werken, maar ook niet schrikbarend veel lager dan de gemiddeld 300.000 slachtingen die ons land heeft. Zeker niet in de zomertijd, waarin met vakanties toch de voet al van het gas gaat.

De slachtgewichten zijn hoog, maar lopen volgens slachterijen niet verder op. Dat impliceert dat de instroom en uitstroom uit het stuwmeer aan aanbodzijde in evenwicht is. De situatie wordt niet slechter.

Meer vlees door hogere gewichten

Handelaren wijzen er daarbij op dat het aantal slachtingen wat lager ligt, maar dat er zo een procent of 8 meer vlees van een varken komt door de hogere gewichten waarop geslacht wordt. Dus de hoeveelheid vlees die op de markt komt, is niet veel minder dan anders. Toch wordt er naarstig verlangd naar een impuls aan verkoopkant. Door de beperkingen om verspreiding van corona tegen te gaan, maar ook door de economische onzekerheden die dit met zich meebrengt, besteden mensen minder. Ook aan vlees.

Meer Nederlandse slachtvarkens op levende export

De Nederlandse markt kende de laatste weken verlichting doordat meer slachtvarkens op levende export zijn gegaan. In Duitsland is dat minder gebeurd, dus zit er daar zeker zoveel druk op de varkensmarkt. Daar vloeide ook deze week echter geen prijsverlaging uit voort. Zowel de VEZg als de Duitse slachterijen blijven € 1,47 per kilo als basisprijs hanteren. En dat is een heel belangrijke factor voor de prijs in ons land.

Die kan nu ook zijn onveranderde koers houden. Zowel Compaxo (€ 1,26) als Van Rooi Meat (€ 1,27) laten hun noteringen ongemoeid. Eerder kozen ook Vion (€ 1,47, € 1,349 ex btw) en de DCA Beursprijs (€ 1,33) al voor het behouden van rust en stabiliteit op de varkensmarkt.

En doordat die druk er al weken is en de markt erin slaagt die telkens te weerleggen, lijkt die vlakke koers ook voorlopig te blijven. Met daarbij de hoop dat de export naar China snel weer kan worden hervat, zoals deze week ook de Duitse tak van Danish Crown mocht.

Prognose: stabiel.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.