Varkensmarkt komt los

Foto: ANP
Foto: ANP

Eindelijk is daar dan de significante prijsverhoging waar varkenshouders al zo lang op hopen.

Na maandenlang duwen om de varkens te kunnen leveren, kantelt de markt. De stallen zitten niet meer overvol, waardoor de druk om te leveren afneemt. En met stijgende prijzen kan dat ook nog eens makkelijker, omdat een hogere prijs een eventuele gewichtskorting (deels) goed maakt.

Varkensprijs in beweging

Hoewel de slachtgewichten nog altijd hoog zijn en het varkensoverschot nog altijd niet is ingelopen, is het toch voldoende om de varkensprijs in beweging te krijgen. Het vooruitzicht dat het aanbod slachtvarkens verder afneemt en slachterijen straks mogelijk moeten gaan trekken aan de varkens, zorgt ervoor dat slachterijen hun bestaande aanvoerlijnen willen behouden en gaan koesteren.

Vion, Van Rooi Meat en Compaxo verhogen met 4 cent

Na de symbolische plus van 1 cent vorige week bleek het ijs dik genoeg voor de DCA Beursprijs 2.0 om deze week meer te verhogen. De ingezette prijsstijging van 4 cent wordt ook door slachterijen overgenomen. Zowel Vion (€ 1,37 incl. btw), Van Rooi Meat (€ 1,20) als Compaxo (€ 1,18) verhogen hun noteringen deze week met dat bedrag.

Prijssprong in Duitsland

De plus in ons land verbleekt echter bij de prijssprong die de Duitse varkensprijs maakt. Na een voorzichtige stijging van 2 cent vorige week, zet producentenkoepel zijn VEZG zijn Vereinigungspreis nu ineens van € 1,21 naar € 1,30 per kilo geslacht gewicht. De grote Duitse slachterijen volgen de stap van de toonaangevende Duitse notering en zetten hun basisprijzen ook 9 cent omhoog.

De grote stap in Duitsland is goed nieuws voor vleesvarkenshouders in ons land. Na zo’n grote stijging, kan een verdere stap omhoog in ons land niet uitblijven. Naast dit psychologische effect, komt het punt waarbij export van Nederlandse varkens naar Duitsland weer financieel aantrekkelijk wordt, ook dichterbij.

Varkenshandelaren becijferen dat het met de huidige verhoudingen voor luxe varkens kan renderen. De Duitse prijs zal nog 5 tot 6 cent meer moeten goedmaken op die in ons land voordat export van reguliere varkens, die doorgaans richting de vleesverwerkende industrie gaan, ook interessant wordt.

Positief effect Europese vleesmarkt

Bovendien zal het Duitse marktherstel een positief effect hebben op het niveau van de Europese vleesmarkt. De Duitse en Belgische aanbieders waren door hun exportblokkades vanwege varkenspest de prijsvechters van Europa. Maar nu in beide landen de varkensmarkt herstelt, vormen zij geen breekijzer meer dat prijsstijging van het geslachte product voorkomt. Evengoed moet het prijsspel op die markt nog op de wagen komen. In de loop van de week zal het zich moeten uitwijzen of daar beweging komt.

Prognose: prijsstijging.

Meer prijzen en noteringen bekijken? Via Foodagribusiness.nl/markt heb je toegang tot de grootste prijzendatabase van Nederland. Krijg inzicht in meer dan 1.100 actuele marktprijzen van producten uit agrarische sectoren, aandelenkoersen en bedrijfsmiddelen als kunstmest, energie en grond.

Keuper
Jacco Keuper Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.