Varkensprijs bezig met opmars wereldwijd

18-03 | Laatste update op 28-07 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

De varkensprijs is in grote delen van de wereld aan een sterke opmars bezig. Een uitzondering vormt Brazilië.

In dat land is begin deze maand de opbrengstprijs juist zo’n tien cent per kilo gezakt. Volgens cijfers van de landbouwafdeling van de Europese Commissie is de varkensprijs in de Verenigde Staten (VS) het hoogst, met € 157,68 per 100 kilo karkasgewicht. De varkensprijs in de Europese Unie (EU) zit daar € 4,50 onder.

Kleiner aanbod

De varkenssector in de VS en EU profiteert van de goede exportmogelijkheden van vlees en in onder meer Duitsland en Nederland neemt de varkensvleesproductie af. Dat is overigens ook in de VS het geval. Daar krijgen slachterijen begin dit jaar 1,2% minder varkens aan de haak dan begin 2020. Toen was het aanbod overigens extreem groot in de VS.

De varkensprijs in de VS is 58% hoger dan in maart 2020. Toen was sprake van enorme prijsdruk in de VS als gevolg van een groot aanbod en even later corona. In de EU was de varkensprijs juist extreem hoog begin 2020. In de EU ligt de varkensprijs nog 22% onder het niveau van een jaar geleden.

Canadese boeren willen extra steun

In Canada is de varkensprijs ook aan een opmars bezig, maar veel minder sterk dan de VS en Europa. De Canadese varkensprijs ligt weliswaar 30% hoger dan een jaar gelden, maar de prijs daar komt ook uit een diep dal. De Canadese varkenshouders lobbyen daarom voor extra steun uit het landelijke AgriStability-pakket en betere toegang tot het programma voor alle varkensboeren. De varkenshouders in Canada betogen dat zij nog dagelijks onevenredige grote financiële risico’s lopen en afgelopen jaar veel voor hun kiezen kregen, onder meer door corona.

van Dooren
Kees van Dooren RedacteurBeheer