Varkensprijs daalt geen € 0,20 maar € 0,08

17-12-2019 | |
Foto: Ronald Hissink
Foto: Ronald Hissink

Slachterijen hebben een verschillende kijk op de markt en een andere strategie om de uitdagingen te lijf te gaan. Dat zorgt voor de nodige beroering rond de prijsbepaling voor de laatste weken van dit jaar.

Op de vleesmarkt is het jaar 2019 eigenlijk al voorbij. Op de Europese markt is de kerstrun gelopen. Het grootste gedeelte van de varkens die nu nog geslacht worden, gaan rechtstreeks de vriezer in omdat de vraag afneemt. Vanuit de versmarkt is minder vraag en vleesverwerkers liggen stil met de feestdagen. Ook de export naar China loopt minder hard omdat vlees dat nu wordt verscheept na het Chinese nieuwjaar op de bestemming aankomt.

Chinese overheid actief met prijsbeleid

Volgens slachterij Van Rooi gaat de Chinese overheid zich bovendien steeds nadrukkelijker met het prijsbeleid van varkensvlees bemoeien. Vlees moet goedkoper verkocht worden. Ondanks het grote tekort aan vlees, groeit daarom de hoeveelheid ingevroren vlees die blijft staan op Chinese kades en vrieshuizen omdat handelaren de duur ingekochte waren niet meer kunnen plaatsen. En op die kades komt ook steeds meer vlees uit Brazilië Canada en nu ook Amerika aan. En op de Europese markt hebben vleesverwerkers het probleem dat ze de verhoogde varkensprijzen nog steeds niet kunnen doorberekenen aan de retailers. Zij lijden volgens Van Rooi grote verliezen. Daarom gooide de slachter uit Helmond een hele dikke steen in de vijver door een halve week eerder dan normaal al een varkensprijs bekend te maken die 20 cent lager ligt dan de week ervoor. € 1,70 per kilo zou het prijsniveau deze week worden!

Minder vraag uit zowel Europa als China

Vion onderschrijft dat er prijsdruk is momenteel. Die druk komt volgens Vion echter vooral uit Europa, waar retail en vleesverwerkers de laatste tijd hoge prijzen hebben moeten slikken. Nu de vraag afneemt, komt dat terug. Ook China biedt lagere prijzen. Met name door de overeenkomst die het met Amerika heeft gesloten over de levering van varkensvlees. Maar door het grote en nog altijd oplopende tekort aan varkensvlees in China maakt Vion zich geen zorgen over de vraag uit Azië naar varkensvlees. Die zal ook volgend jaar nog volop aanwezig zijn. De slachterij uit Boxtel verlaagde daardoor wel zijn varkensnotering, maar met een veel kleiner getal: een verlaging van 8 cent brengt de Vion-notering deze week op € 2,04 inclusief btw (€ 1,872 ex btw).

Van Rooi maakt zich meer zorgen om de continuïteit van de afzet. Met het toenemende risico op varkenspest in Duitsland wil de slachter liever geen vlees invriezen. Elke kilo vlees die niet wordt geconsumeerd maar wordt ingevroren, kom je later opnieuw tegen. En bij varkenspest zo dichtbij is het de vraag tegen welke prijs dat dan is. Door nu afnemers wat tegemoet te komen, blijft de doorstroming in de keten beter op gang en is het probleem straks minder groot, zo betuigt Van Rooi. De Helmondse slachter verwacht dat een verlaging van de varkensprijs met 8 cent daarvoor onvoldoende helpt en dat daardoor de varkensprijs in de tweede helft van januari verder zal gaan dalen omdat het aanbod vooruitgeschoven wordt. Verlagingen die volgens de varkensslachter te voorkomen waren als nu de afnemers lucht hadden gekregen door drastischer in te grijpen.

Rust op de markt herstellen

Het risico bij prijsverlaging is altijd dat het een neergaande spiraal kan ontketenen. Vleesinkopers grijpen een verlaging aan om direct ook hun inkoopprijzen naar beneden bij te stellen. Ook aan de aanbodkant kan het op de varkensmarkt voor paniekleveringen en extra druk zorgen in de gebroken weken rond feestdagen. Als grote marktpartij kan Vion rust in de markt brengen. Om die te creëren heeft de slachterij in Boxtel de varkensprijs direct voor 3 weken vast gezet. Pas op 6 januari volgt een nieuwe notering. Van Rooi Meat stelde daarop ook het plan bij en zag zich genoodzaakt zich ook te conformeren aan de -8.

Duitse slachterijen overwegen verlaging

De grote Duitse slachterijen overwegen ook hun varkensprijs met 8 cent te verlagen naar € 1,95. Daarvan was begin december al sprake en dat willen ze woensdag 18 december ook effectueren. Ook dat zou een niveau zijn om de komende weken vast te houden. Nu Vion niet zo extreem snijdt en Van Rooi daarom ook niet vasthoudt aan de aanvankelijk gestelde -20, is de kans groot dat het ook op de Duitse markt bij die 8 cent blijft.

Voor nu geeft de consensus op 8 cent rust in de varkensmarkt. In januari zal blijken hoe de Europese en Chinese vleesmarkt herstellen. Dan wordt duidelijk of de markten weer aantrekken na de seizoenmatige luwte rond de feestdagen of dat de klad er zwaarder in komt zoals Van Rooi vreest.

Prognose: stabiele prijs.

Meer prijsinformatie over varkens vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Keuper
Jacco Keuper Redacteur
Meer over


Beheer