Varkensprijs Vion met forse min het jaar uit

28-12-2022 | |
Varkens op transport. Vion verlaagt de varkensnotering met 5 cent op een gevoelig moment in het jaar. - Foto: Hans Banus
Varkens op transport. Vion verlaagt de varkensnotering met 5 cent op een gevoelig moment in het jaar. - Foto: Hans Banus

Vion verlaagt zijn vleesvarkensprijs radicaal in de laatste week van het jaar. Na drie weken op € 2,02 gestaan te hebben, zakt de notering naar € 1,97 per kilo geslacht gewicht. Dat komt overeen met € 1,807 exclusief btw en betekent een daling van € 0,046.

Het is een ontwikkeling die voor veel vleesvarkenshouders onverwacht komt. In de aanloop naar kerst zat de stemming er goed in en waren varkens zelfs zeer gevraagd. Het aantal slachtingen lag hoog. En waar slachterijen eerder varkens afbestelden, vroegen ze er in de eerste helft van december juist dieren bij. Daardoor is er, in tegenstelling tot afgelopen jaren, geen overschot aan varkens meer in Nederland.

Bovendien is Europees het varkensaanbod flink geslonken. Zo ligt het aantal varkensslachtingen in Duitsland dit jaar bijna 8,5% lager dan vorig jaar door sterke afname van de Duitse varkensstapel. En ook in Spanje zorgde een agressieve PRRS-variant voor reductie van het aantal varkens.

Vraag naar varkensvlees zakt verder terug dan verwacht

Die reductie van het aanbod is volgens Vion echter niet genoeg om het gebrek aan vraag op te vangen. Na de kerst komt de vraag naar varkensvlees in een vacuüm en zakt deze zelfs verder terug dan vooraf geprognotiseerd. Normaal vertonen de verkopen in januari een dip, maar nu vallen deze eind december al plat.

De vraag uit Oost-Europa die de markt de laatste weken trok, neemt af. Ook in Zuid-Europa is het rustiger rond de feestdagen, en van de zwaar tegenvallende export van bacon naar Engeland wordt voorlopig ook geen herstel verwacht.

Al lange tijd geen vraag vanuit China

Buiten Europa is de vraag ook erg mager. Zo maken lockdowns in China weekmarkten onmogelijk, waardoor de afzet van vers vlees terugloopt. De vraag naar vleesdelen vanuit China is er al langere tijd niet en de vraag naar bijproducten is fors minder.

Volgens Vion komt er veel meer vlees op de Europese markt terecht dan waar plek voor is. Dit is het gevolg van de tegenvallende afzet van varkensvlees in Nederland en in de rest van Europa én doordat de export naar landen buiten Europa nagenoeg is stilgevallen.

PrijsIndexGarantie-systeem start in het nieuwe jaar

De prijsdaling komt op een gevoelig moment, net voor de eerste week van het nieuwe jaar die de basis vormt voor het PrijsIndexGarantie-systeem (PIG). Volgens de slachterij heeft de prijsafslag nu geen effect op de opbouw van deze nabetaling. De hoogte van de notering in week 1 is daarbij niet van invloed, omdat ‘het mandje’ zoals het in de volksmond genoemd wordt, zich vult door de mutaties van Vion (en concurrenten in binnen en buitenland) ten opzichte van die week.

Meer prijsinformatie over varkens vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Keuper
Jacco Keuper Redacteur
Meer over


Beheer