Varkensprijs onveranderd, maar druk neemt toe

Waar het hitteprotocol normaal ook invloed zou hebben op de slachtcapaciteit, is dat nu niet het geval.

Met een strakblauwe lucht en tropische temperaturen is het hitteprotocol ingeschakeld. Transporteurs nemen 10 tot 20% minder dieren mee op de wagen en bij slachterijen draaien de ventilatoren een verkoelende bries door de wagens die onder de schaduw van een afdak geparkeerd staan. Slachterijen laten niets aan het toeval over, zeker nu de ogen toch al zo op de sector zijn gericht.

Hitteprotocol geen invloed op slachtcapaciteit

Waar het hitteprotocol normaal ook invloed zou hebben op de slachtcapaciteit, is dat nu niet het geval. Het aantal te verwerken dieren ligt al lager dan normaal, waardoor een extra wagen of een extra rit eenvoudig in te plannen is.

Varkensnoteringen onveranderd

Voor varkens die geleverd worden, krijgen mesters dezelfde kiloprijs als de afgelopen weken. Zowel de noteringen in ons land als in Duitsland blijven onveranderd. De VEZG en de Duitse slachterijen hanteren voor de zesde week op rij € 1,66 als basisprijs. In ons land blijft de DCA Beursprijs op € 1,52 staan, Vion op € 1,66 (€ 1,523 ex btw), Van Rooi Meat op € 1,44 en Compaxo houdt stand op € 1,43 per kilo geslacht gewicht.

Druk op varkensprijs neemt toe

En het begint er steeds meer op te lijken dat varkenshouders daarmee de handen dicht mogen knijpen. Want de onrust in de markt en ook de druk op de varkensprijs neemt toe. En dat ligt niet aan het aanbod van onderaf. Dat is nog altijd beperkt. Maar bij de prop varkens die boven de markt kwam te hangen door uitval en capaciteitsverlies bij slachterijen in Nederland, komen nu ook dieren met Duitse bestemming.

Handelaren die ook naar Duitsland leveren, raken de varkens niet kwijt. Naast alternatieven op de Duitse markt, proberen zij deze dieren ook inlands aan te bieden. Maar ook hier is nauwelijks of geen plek voor extra dieren. De grote impact van de maatregelen en de onvoorspelbaarheid van waar de problemen ineens opduiken, laten zelfs zeer ervaren handelaren versteld staan.

Geen opleving vleesmarkt door uitvallen Tönnies

Maar als een grote speler in de markt uitvalt, zullen zijn klanten naarstig op zoek gaan naar alternatieven. Aantrekken van de vraag bij de overige slachterijen zou een logisch gevolg zijn. Niets is echter minder waar; van die extra opleving van de vleesmarkt is volgens slachterijen nauwelijks sprake. Alleen op de retailmarkt is hier en daar wat extra vraag. Maar die is snel ingevuld. Op de reguliere vleesmarkt is van extra vraag geen sprake.

Deels is dat te verklaren doordat Tönnies zijn klanten nu zal beleveren vanuit zijn (vries)voorraden. Daarnaast is de Duitse grootmacht sterk op export gericht en zeker op de markt voor hammen in Italië. Die markt is totaal ingezakt, waardoor ook dat geen verschuiving van de vraag oplevert.

‘Vleesmarkt zo dood als een pier’

Ondanks dat slachterijen verwachten dat die vraag op termijn wel komt als de Duitse lockdown langer duurt, is de zorg voelbaar nu het uitvallen van de grootste speler op de Europese slachtmarkt zo rimpelloos aan de vleesmarkt voorbij lijkt te gaan. ‘De vleesmarkt is zo dood als een pier’, klinkt het.

Prognose: maximaal prijshoudend.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.