Varkensprijs stabiel, aanbod en zorgen nemen toe

Er zijn en blijven veel varkens. Alleen al door het wegvallen van productiecapaciteit bij Vion in Emstek en Tönnies in Sögel na corona-besmetting onder het personeel, mist de Duitse markt 70.000 slachtingen per week.

Door de stokkende doorstroming in eigen land, is aan extra aanvoer uit Nederland dan weinig gebrek. De export van slachtvarkens naar Duitsland ligt grotendeels stil.

Die niet ge-exporteerde varkens komen er in Nederland bij. Al hanteren slachterijen wel een beleid dat varkens van eigen relaties eerst verwerkt worden. Maar als er ruimte is in de capaciteit, worden ook varkens die voor de Duitse markt bestemd waren opgenomen.

Probleem met overshcot in Nederland minder groot

De overdruk is in Nederland lang niet zo groot als in Duitsland. Een handelaar schetst dat er iedere week wel wat varkens over blijven, maar dat als slachterijen een aantal zaterdagen doorpakken, het grootste overschot in Nederland weg zou zijn.

Zorgen bij slachterijen om toename coronabesmettingen

Er zijn een aantal redenen waarom dat niet subiet gebeurt, maar het herstel meer tijd zal vragen. Ten eerste hebben sommige slachterijen niet de ruimte in hun vergunning om op zaterdag te slachten.

Ten tweede zijn slachterijen steeds voorzichtiger met hun personeel. Ze kampen nog altijd met een personeelskrapte en dat Nederland code rood heeft is niet bevorderlijk voor de instroom van krachten uit landen als Roemenië, Bulgarije of Polen.

En slachterijen willen hun personeel niet overbelasten, ook uit oogpunt van corona. Als er besmettingshaard in de slachterij wordt aangetroffen, dan is men nog veel verder van huis.

Slachterijen hebben veel zorgen om de exponentiële toename van het aantal coronabesmettingen in Nederland en zeggen er met een pakket maatregelen als filters in de luchtcirculatie, uitgebreid testen en ontsmetten tussen ploegendiensten, alles aan te doen om het virus van hun werkvloer te houden.

Vrieshuizen zitten vol

De derde, misschien nog wel belangrijkste reden, is dat slachterijen tegen de grenzen van de vriescapaciteit aan lopen. Vlees dat naar China moet, ontkomt niet aan de koude-behandeling in een erkend vrieshuis. Alles wat slachterijen boven die capaciteit slachten, moet op de volle Europese markt worden afgezet. Dat is financieel totaal niet aantrekkelijk, en dus ook geen stimulans om de verwerking verder op te schroeven.

Ondanks het grote aanbod blijven ook deze week de noteringen onveranderd. De Duitse noteringen blijven staan op € 1,27 per kilo. In ons land blijft Van Rooi op datzelfde bedrag staan en houdt Compaxo stand op € 1,26 per kilo.

Prognose: stabiele prijs.

Bekijk meer varkensprijzen via Foodagribusiness.nl/markt

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.