Varkensprijs stijgt met een voorzichtige cent

03-08 | |
Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

De stemming op de varkensmarkt trekt heel voorzichtig iets aan. Langzaamaan weer vooruit, is de grote wens van menig marktpartij. En dat vertaalt zich deze week in de varkensprijs; die stijgt voorzichtig met een cent. Het signaal dat de DCA Beursprijs 2.0 gaf op basis van minder knellend aanbod, wordt deze week overgenomen door de slachterijen. Vion noteert inclusief btw een cent hoger op € 1,91 per kilo (€ 1,752 ex btw). Compaxo en Van Rooi Meat plussen die cent exclusief btw naar € 1,66.

De warmte speelt daarbij in twee opzichten een rol. Allereerst zijn de slachtprogramma’s het midden van deze week wat verlaagd vanwege de tropische hitte. Slachterijen stoppen dan eerder met slachten, waardoor minder dieren geslacht worden en slachterijen ook minder vlees te verkopen hebben.

Daar komt nog eens bij dat de varkens door de warmte minder hard groeien. De slachtgewichten zijn beduidend lager dan een paar maanden geleden. Sommige varkenshouders leveren zelfs dieren van rond de 90 kilo. Ook dat zorgt voor een vermindering van het vleesvolume. En dat slachterijen minder hoeven duwen met hun product op de vleesmarkt, is een van de argumenten waardoor ze de prijsstijging deze week onderbouwen.

Sommigen verwachten dat volgende week serieuzere stappen omhoog worden gemaakt. Anderen zijn daar wat voorzichtiger in. De markt is onvoorspelbaar en al eerder resulteerden positieve sentimenten niet in een doorstoten van de prijslijn omhoog. Sommige varkenshandelaren merken juist doordat slachterijen niet vol gas werken in de vakantietijd en door de warmte, dat het aanbod nog niet echt wil slinken. Er wordt nog niet doorgepakt en de vraag is of dat in de vakantietijd ook wel gaat gebeuren. Daarom is menigeen wat argwanend: ‘het moet eerst nog maar eens gebeuren’.

Positief is wel het signaal uit Duitsland. Daar is het verschil van inzicht tussen slachterijen en producenten beslecht. Na vier weken geven de Duitse slachterijen hun Hauspreise op. Ook voor vrije varkens gaan Tönnies en Vion Duitsland weer dezelfde prijs betalen als voor contractgebonden varkens. Die worden op de Vereinigungspreis afgerekend en die blijft ook komende week stabiel op € 1,85 per kilo geslacht gewicht.

In Duitsland is ook het afnemende aanbod daarvan de oorzaak. Volgens varkenshoudersvakbond ISN ontwikkelen de vraag en het aanbod zelfs in tegengestelde richtingen. Het aanbod daalt door seizoensinvloeden, maar ook als gevolg van het grote aantal stoppende varkenshouders de afgelopen maanden en de vraag naar varkensvlees neemt volgens ISN juist toe.

Prognose: stabiel tot licht stijgend.

Meer prijsinformatie over varkens vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Keuper
Jacco Keuper Redacteur
Meer over


Beheer