Varkenssector nagenoeg antibioticavrij in 2030

28-01-2020 | Laatste update op 18-01 | |
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

Op de helft van de varkensbedrijven is het antibioticagebruik in 2030 nul.

Op de andere helft is het gebruik nog maar marginaal. Dat stelde Jeroen Dewulf, professor epidemiologie Universiteit Gent, in de keynote speech tijdens het praktijksymposium Hogere Varkensgezondheid in Eindhoven.

Verbetering van interne biosecurity

Aanjager hiervoor is een sterke verbetering van de interne biosecurity op de bedrijven. Die is in 2030 een flink stuk groter dan nu. De compartimentering binnen de bedrijven wordt sterk doorgevoerd, waardoor het aantal (indirecte) contacten tussen dieren sterk vermindert. Er is meer personeel op de bedrijven aanwezig en ook meer arbeid beschikbaar per dier dan nu. Daardoor is er meer aandacht voor de dieren.

Andere werkwijze

Door deze andere werkwijze en opzet van de bedrijven is het antibioticagebruik in 2030 op meer dan de helft van de bedrijven nul. Bij de overige bedrijven is het gebruik marginaal, niet meer dan een incidentele behandeling van de dieren. Groepsbehandelingen blijven op deze bedrijven achterwege.

Bodde
Robert Bodde RedacteurBeheer