Veehouderij mogelijk opgekocht voor stikstofruimte

Om de extra stikstofuitstoot van de werkzaamheden aan de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, het gebied aan weerszijden van de A59 tussen ‘s-Hertogenbosch en Waalwijk, te compenseren, lijkt een veehouderij te worden opgeofferd.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden stelt voor om voor € 3,5 miljoen een agrarisch bedrijf in Drunen op te kopen. De provincie Noord-Brabant bevestigt deze plannen. De reden is dat de uitvoering van het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat gepaard gaat met een extra emissie van stikstof in Natura2000-gebieden als de Loonse en Drunense Duinen, het Vlijmens Ven en natuurgebied De Langstraat. Door de aankoop van het boerenbedrijf zou de extra uitstoot gecompenseerd kunnen worden, denken de gemeentelijke en provinciale bestuurders.

Jaarlijks 3.350 kilogram ammoniak beschikbaar

Het gaat om een bedrijf dat vlakbij de Drunense Duinen ligt. De provincie Noord-Brabant zou het bedrijf met 365 stuks vee en 40 hectare grond moeten aankopen. Door het verdwijnen van de veehouderij zou volgens de huidige vergunning van de betreffende veehouderij, jaarlijks 3.350 kilogram ammoniak beschikbaar komen. Dat is voldoende om het verschil in stikstofneerslag voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat weg te salderen, aldus de provincie.

Rechtszaak aangespannen bij Raad van State

Tegen dit plan van de gemeente Heusden en de provincie Noord-Brabant is een rechtszaak aangespannen bij de Raad van State. Verschillende plaatselijke actiegroepen hebben beroepsschriften ingediend tegen de plannen. De regiezitting hierover die deze week bij de RvS zou plaatsvinden is vanwege de coronamaatregelen voor onbepaalde tijd uitgesteld.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.