Veehouders en zuivelindustrie strijden samen tegen stikstofplannen

16-06 | |
De stapeling van de diverse aangekondigde maatregelen waar de zuivelketen mee te maken heeft, vraagt volgens brancheorganisatie ZuivelNL om integrale oplossingen. - Foto: Canva
De stapeling van de diverse aangekondigde maatregelen waar de zuivelketen mee te maken heeft, vraagt volgens brancheorganisatie ZuivelNL om integrale oplossingen. - Foto: Canva

Belangenorganisaties van melkveehouders en Nederlandse zuivelondernemingen wijzen de stikstofplannen van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) gezamenlijk af.

LTO-melkveehouderij, NAJK, NMV, DDB en NZO bundelen in ZuivelNL-verband hun krachten in reactie op de stikstofplannen van het kabinet. Ze vinden de stikstofplannen onnodig, ongewenst, zonder enig perspectief voor (jonge) boeren en desastreus voor het platteland en de natuur. Daarbij wordt volgens de organisaties voorbijgegaan aan de belangrijke rol van de Nederlandse zuivelsector in de voedselvoorziening.

Aangedragen oplossingen voor stikstofreductie

De partijen in de zuivelsector erkennen dat er forse opdrachten liggen op het gebied van natuur, landbouw, water, bodem en klimaat. Daar wordt volgens hen ook al volop aan gewerkt. De laatste jaren zijn er door meerdere organisaties oplossingen aangedragen voor bijvoorbeeld een concrete stikstofreductie. Daar heeft het kabinet tot op heden niets mee gedaan, laten de betrokken partijen weten in een persbericht. De stapeling van de diverse aangekondigde maatregelen waar de zuivelketen mee te maken heeft, vraagt volgens brancheorganisatie ZuivelNL om integrale oplossingen. Dat wordt ook door de ledenorganisaties van ZuivelNL onderschreven. Die hebben afgesproken meer samen te werken in het belang van alle partijen in de zuivelketen, de leefbaarheid van het platteland en de natuur. ZuivelNL zal de ledenorganisaties hierbij ondersteunen en waar nodig financieren. Innovatie is daarbij leidend. De sectorpartijen gaan de sociaal-economische gevolgen van de kabinetsplannen in beeld brengen. Ook hierbij zal ZuivelNL ondersteunen.

ZuivelNL geeft aan dat de partijen in de zuivelketen bereid zijn samen te werken met de provincies om tot een werkbare aanpak te komen die bijdraagt aan het oplossen van de problematiek en toekomstperspectief biedt aan de melkveehouderij met respect voor mens, dier en natuur.

Willem Veldman


Beheer