Veehouders weten kosten te verlagen

Melkveebedrijven hebben in de laatste vier kwartalen op procesniveau € 1,34 per 100 kilo melk minder uitgegeven ten opzichte van een jaar eerder.

Op een gemiddeld bedrijf is dit een besparing van € 15.450, voornamelijk veroorzaakt door € 1,26 lagere eigen voerkosten. Dat meldt Alfa accountants op basis van cijfers van zijn klanten. De proceskosten bestaan uit de kosten voor melkvee, aankoop voer, eigen voerkosten, loonwerk voeren, mestafzet, niet-toerekenbare variabele kosten en betaalde arbeid.

Saldo verbeterd

De melkopbrengst is ten opzichte van vorig jaar gedaald met € 0,42 naar € 37,52 per 100 kilo melk. Daarnaast daalden de overige opbrengsten met € 0,14 per 100 kilo melk. De post omzet en aanwas nam af met € 0,12 per 100 kilo melk. Op een gemiddeld bedrijf gaat het om € 7.837 minder opbrengsten. Gezien de gedaalde proceskosten hebben veehouders hun saldo, ondanks de dalende opbrengsten, toch weten te verbeteren.

Gemiddeld melkveebedrijf

Een gemiddeld melkveebedrijf dat klant is bij Alfa produceert ruim 1,1 miljoen kilo melk met 118 melkkoeien, 61 stuks jongvee en 61 hectare grond. De bedrijfsproductie is met 51.838 kilo melk toegenomen ten opzichte van vorig jaar. De productie per koe nam met 129 kilo toe naar 9.218 kilo melk, met nagenoeg gelijkblijvende gehaltes.

Hogere intensiteit

De intensiteit per hectare steeg met bijna 800 kilo naar 18.908 kilo melk. Inclusief de kVEM-behoefte van het jongvee, omgerekend naar kilo meetmelk per hectare, komt Alfa op een intensiteit van 21.441 kilo meetmelk per hectare. Hier gaat het om een stijging van ruim 751 kilo. De 25% beste bedrijven met de laagste proceskosten zijn met 20.680 kilo melk per hectare iets extensiever.

Vakmanschap

Alfa geeft aan dat ondanks een hogere intensiteit per hectare de melkveehouderij toch in staat is geweest om de voerkosten te laten dalen. Vakmanschap speelt hierin volgens het accountantskantoor een grote rol. De 25% beste bedrijven waren in staat om € 57.026 lagere proceskosten te realiseren ten opzichte van het gemiddelde bedrijf.

Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.