Skip to content

Veel aanbod op personeelsplatforms agrarisch werk

Updated on:
Business
Nieuws
Foto: ANP

Foto: ANP

Het aanbod van personeel op de twee platforms voor agrarische arbeid is nu groter dan de vraag. De angst van telers om door de coronacrisis onvoldoende medewerkers te kunnen inhuren, lijkt bezworen.

Dat meldt Taskforce Arbeid, die dagelijks kijkt naar hoe de coronacrisis ingrijpt op het werk dat gedaan moet worden op de bedrijven van boeren en tuinders. Het aanbod op de platforms helponsoogsten.nl en werkenindelandentuinbouw.nl staat nu op 7.000 arbeidskrachten.

Op helponsoogsten.nl hebben zich al 300 uitzendbureaus met aanbod aan personeel gemeld. Daar staan 150 agrarische bedrijven tegenover die 2.500 mensen vragen. Vooral de vollegrondsteelten – met vooraan de aspergetelers – hebben nu al veel mensen nodig.

Op werkenindelandentuinbouw.nl bieden nu 65 uitzendbureaus personeel aan. Daarnaast hebben zich op dit platform 140 individuele werkzoekenden aangemeld, 69 zzp’ers en 8 agrarische bedrijven die personeel via ‘collegiale uitleen’ in de aanbieding hebben.

Voorkeur voor ‘vaste’ piekarbeiders

De verwachting is dat op dit platform, dat draait via glastuinbouwsite kasgroeit.nl, de vraag zal toenemen als de glasgroenteteelten meer in productie komen. “Het aanbod van de horeca-uitzendbureaus is tijdelijk, dus hebben tuinders wel een voorkeur voor hun ‘vaste’ piekarbeiders”, constateert Peter Loef van Glastuinbouw Nederland.

Telers gespitst op seizoensarbeiders uit Oost-Europa

De seizoenarbeiders uit de oostelijke EU-landen kunnen met enige moeite nog naar Nederland komen. Tuinders zijn erg gespitst op elk nieuw bericht over de mogelijkheden en onmogelijkheden van grensverkeer of vliegverkeer vanuit die landen, aldus Loef. De Werkgeverslijn houdt de actuele stand van zaken bij. Ook zijn er urgentieverklaringen in vijf talen voorhanden die werkgevers aan hun afreizende werknemers kunnen sturen, in de hoop dat de autoriteiten ze daarmee laten doorreizen.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin