Veel bulkzuivelprijzen bijna onverwoestbaar stabiel

De stabiliteit van veel productprijzen op de zuivelmarkt lijkt bijna onverwoestbaar.

De prijzen van grote producten als boter, mageremelkpoeder en foliekaas bewegen wel een beetje binnen bepaalde marges, maar veel gebeurt er uiteindelijk niet qua prijs. De boterprijs (blokboter) schommelt al vele maanden rond de € 3.300 per ton, nu eens wat lager, dan weer een beetje hoger. Met de foliekaasprijs en de prijs voor mageremelkpoeder is het een vergelijkbaar verhaal. De langzaam iets wegzakkende melkpoederprijs kreeg de laatste week een klein duwtje omhoog vanwege een Algerije-tender, richting € 2.150 per ton, maar lijkt nu ook al weer iets te dalen.

Kaas

Voor Goudse foliekaas zijn de vooruitzichten volgens sommigen toch ook weer minder negatief dan eerst gedacht. Doordat sommige fabrieken zijn omgebouwd van de productie van foliekaas naar mozzarella, wordt het aanbod van foliekaas structureel iets lager, zo wordt gesteld. Dat is niet ongunstig voor de prijsvorming. Voor mozzarella gaat die vlieger daarentegen niet op. Hier blijft druk op de prijzen bestaan door een combinatie van veel aanbod en een stagnerende afzet. De mozzarella-markt is sterk afhankelijk van de foodservice.

Weipoeder

Bij de wei lijkt ook een indirect gevolg van de crisis in de foodservice mee te spelen. Handelaren signaleren een steeds kleiner wordende markt voor weipoeder voor veevoerdoelen. Niet gek, want er worden minder vleeskalveren opgezet. De prijzen voor weipoeder bestemd voor humane consumptie zijn ondertussen vrij hoog (€ 800 tot € 810 per ton).

Dalende concentraatprijs

De vloeibare markt blijft de plek met doorgaans de meeste beweging. Het opvallendst deze week is de dalende concentraatprijs, tot soms onder de € 2 per kilo droge stof. De roomprijs blijft redelijk stabiel, spotmelk daalt licht in prijs door een weer toenemend aanbod, maar blijft met zo’n 36 cent af bedrijf relatief duur.

Prognose: vrij stabiele markt, vloeibaar product iets goedkoper

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.