‘Veel fabels en marketingpraat over optimale ligplek koe’

Rob Bulte, vertegenwoordiger van Moduulbouw, de distributeur van het Ierse Mayo-koematras, ergert zich aan misvattingen over ligboxmanagement. Hij geeft als specialist zijn visie op dit onderwerp.

Rob Bulte ziet in de praktijk veel misvattingen over boxbedekking. “Veehouders vragen mij of ze met product x of y kale hakken of melk uitliggen kunnen voorkomen. Voor de oplossing is meer inzicht in oorzaken nodig.”

Wat zijn dan belangrijke misvattingen?

“Dat je kale of dikke hakken alleen met diepstrooiselboxen kunt voorkomen. Dat koeien melk uitliggen op rubber matrassen, omdat uiers dan te warm worden. Dat een waterbed helpt tegen warmtestress en melk uitliggen. Fabels of marketingpraat die wonderbaarlijk blijven hangen. In het buitenland lachen ze mij uit als ik dit soort opvattingen noem.”

Hoe zit het dan met kale hakken?

“Bij het voorkomen van kale en dikke hakken komt veel kijken. Je kunt het allerdikste en zachtste matras hebben, maar bij een slechte afstelling van de box loop je alsnog tegen problemen aan. Ik zeg altijd: koeien hebben kop-, strek- en schoftruimte nodig. Kopruimte is de ruimte voor een koe om de kop naar voren te strekken bij opstaan en liggen. Koeien zetten bij het opstaan 1 poot naar voren, dat is de strekruimte. De kniebalk mag daarom niet hoger zijn dan 8 centimeter. Als deze te hoog is, gaan koeien op de knieën naar achteren en schuren over de vloer om alsnog de poot te kunnen strekken.”

Zorg dat koeien met 4 poten recht in de box kunnen staan

Wat is verder belangrijk voor een goede boxafstelling?

“Een schoftboom die hoog genoeg is en ver genoeg naar voren is geplaatst. Onterecht denken veehouders dat ze met de schoftboom kunnen sturen. In eerste instantie bepaalt het wel de plek van liggen, maar de kniebalk bepaalt uiteindelijk tot hoever koeien gaan liggen in de box. Is de schoftboom glad en glimmend aan de onderkant dan is het duidelijk dat koeien er dagelijks tegenaan schuren. Zet deze daarom zo ver mogelijk naar voren. Eenvoudig en vaak zonder kosten te doen bij paddenstoel-, driehoek- en andere boxen, die degelijk met een poot aan de betonvloer zijn geschroefd. Bij zwevende boxen ligt dit anders en verzwak je de constructie te veel. Dan is een gegolfde schoftboom een optie. Zorg dat koeien met 4 poten recht in de box kunnen staan.”

Wat is nog meer belangrijk voor een comfortabel koebed?

“Het moet niet ruw zijn. Matrassen moeten zacht en niet schurend zijn. Gebruik geen ruw B-keus zaagsel waar de schors nog in zit. Wrijf met knokkels over de mat of het strooisel. Als dit al snel rood wordt, is het gewoon te ruw. Daarnaast moet zowel een matras als diepstrooisel schokdempend vermogen hebben. Laat een ei op je matras of diepstrooiselbed vallen en je ziet vanzelf of deze de schok kan opvangen en heel blijft.”

Hoe zit het met melk uitliggen?

“Oorzaken van melk uitliggen zijn genetische aanleg, tekort aan mineralen en koeien hoog in productie. Stuur op een lage productie bij droog zetten, zorg voor ruime, comfortabele ligboxen en voer eventueel hardnekkige ‘melkuitliggers’ af.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.