‘Veel interesse financiering agrifood via Invest-NL’

31-01-2020 | Laatste update op 02-02 | |
Wilco Schoonderbeek is binnen investeringsfonds Invest-NL aanspreekpunt voor financiering van agrifoodprojecten. Hij ziet veel interesse binnen de sector voor een financiering via het fonds. - Foto: Wilco Schoonderbeek
Wilco Schoonderbeek is binnen investeringsfonds Invest-NL aanspreekpunt voor financiering van agrifoodprojecten. Hij ziet veel interesse binnen de sector voor een financiering via het fonds. - Foto: Wilco Schoonderbeek

Sinds januari is het nieuwe investeringsfonds Invest-NL actief. Speciale aandacht is er voor de financiering van agrifoodprojecten die bijdragen aan verduurzaming van de sector.

Kweekvlees, precisielandbouw en emissiearme stallen: een aantal voorbeelden van innovaties in de agrifoodsector. Het nieuw opgerichte investeringsfonds Invest-NL moet innovaties als deze naar een hoger niveau gaan tillen. Halverwege januari ging het fonds van start. Snelgroeiende bedrijven, de zogenoemde scale-ups, en bedrijven en projecten die iets betekenen voor de energietransitie kunnen hier terecht voor een financiering.

Agrifood als speciaal aandachtsgebied

Agrifood is, naast 4 andere thema’s, gekozen als speciaal aandachtsgebied. “Bedrijven of projecten die elders geen (volledige) financiering kunnen krijgen voor innovatieve ideeën omdat financiers de risico’s te groot vinden of de terugverdientijd te lang, daar gaan we graag mee in gesprek”, aldus Wilco Schoonderbeek, aanspreekpunt voor financiering van agrifoodprojecten bij Invest-NL. Volgens Schoonderbeek laten de eerste aanvragen zien dat er veel interesse in de sector is voor een financiering via Invest-NL.

Wat is Invest-NL precies?

“Invest-NL is een privaat investeringsfonds, gefinancierd met publieke middelen. De aandeelhouder is het ministerie van Financiën. De Nederlandse staat heeft € 1,7 miljard beschikbaar gesteld waarmee Invest-NL Nederland duurzamer en innovatiever wil maken. Bij de start richt het fonds zich in eerste instantie op het financieren van ideeën die bijdragen aan de energietransitie en zogenoemde scale-ups, snel groeiende bedrijven. Het fonds wil financierbaar maken wat eerst niet financierbaar lijkt. Daar waar marktpartijen als banken en reguliere investeringsfondsen het niet kunnen of niet doen, kan Invest-NL de partij zijn die financiering wel mogelijk maakt.”

Waarom is gekozen voor agrifood als één van de aandachtsgebieden?

“In agrifood is nog veel te winnen, de sector kan in grote mate bijdragen aan de energietransitie. We kunnen trots zijn op de sector, met mooie producten en een toonaangevende positie in de wereld. Maar er is ook een koerswijziging nodig. De milieu-impact moet verder omlaag. Daarvoor is innovatie nodig, maar dat innovatie plaatsvindt, is niet vanzelfsprekend. Innovatie moet wel gefinancierd worden.”

Wat zijn voorbeelden van innovaties binnen agrifood die in aanmerking kunnen komen voor een financiering door Invest-NL?

“Voorbeelden lopen uiteen van innovaties op het gebied van nieuwe eiwitbronnen en duurzamer grondgebruik tot precisielandbouw en duurzame veehouderij. Ik kan niet ingaan op individuele aanvragen die nu ingediend zijn, maar er is zeker interesse vanuit de agrifoodhoek. Het totaal aantal aanvragen bedraagt enkele tientallen, het aantal aanvragen binnen agrifood kunnen we niet op 2 handen tellen.”

Waarin is Invest-NL anders dan bijvoorbeeld investeringsmaatschappijen en banken?

“Invest-NL kan grotere risico’s nemen, grotere bedragen investeren en langer op haar geld wachten. Investeringsmaatschappijen hebben bijvoorbeeld een tijd van 5 tot 7 jaar waarin geïnvesteerd en weer verkocht moet worden. Dat is voor sommige innovaties een te korte tijd om iets te bereiken. Zeker voor agrifoodinnovaties die vaak met natuurlijke processen te maken hebben en lang nodig hebben om tot een resultaat te komen. Daarnaast zijn banken sterk gereguleerd, waardoor ze soms ook maar beperkt risico kunnen nemen. Ook kan Invest-NL Nederlandse ondernemingen toegang bieden tot Europese investeringsfondsen, zoals die van de Europese InvesteringsBank (EIB). Bijna alle andere landen in Europa hebben al een partij als Invest-NL, Nederland nu ook.”

Is het dan niet erg aantrekkelijk voor partijen die financiering nodig hebben direct te kiezen voor Invest-NL?

“Het is de bedoeling dat we aanvullend zijn op de markt. We willen voorkomen dat we andere financiers verdringen. We vragen bij financieringsaanvragen dan ook of al geprobeerd is ergens anders een financiering aan te vragen en waarom dat niet is gelukt. Waar de markt het kan oppakken, pakt de markt het op. Waar dat niet kan, kunnen wij wellicht helpen. Omdat we nooit meer dan de helft van het totale bedrag financieren, zullen we in de praktijk altijd samenwerken met marktpartijen om een financiering mogelijk te maken.”

Hoe ziet een financiering bij Invest-NL er uit?

“We hebben verschillende producten. Afhankelijk van de aanvraag zoeken we daar de beste financiering bij. Dat kan een lening zijn of aandelenkapitaal. De hoogte van de financiering door Invest-NL is in ieder geval meer dan € 5 miljoen. Looptijd en rente worden aangepast aan de situatie, aan het risicoprofiel bijvoorbeeld.”

Moet er met Invest-NL geen rendement behaald worden?

“We hebben de opdracht gekregen een positief rendement te behalen, de € 1,7 miljard minimaal terug te verdienen. Het rendement is echter een middel, geen doel. Met een positief rendement kunnen we andere projecten weer financieren. Een eis die we aan financieringsaanvragen stellen, is dan ook dat het een rendabele business is die we gaan financieren. Voor sommige aanvragen zal dat moeilijk zijn. Bij sommige agrifoodinnovaties of -investeringen ontbreekt bijvoorbeeld een verdienmodel. Die kunnen we dan dus niet financieren.”

Ondanks de lage basisrente is financiering van bedrijven niet makkelijker geworden. Lees meer over (alternatieve) financiering op de themapagina

Kloosterman

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.