Veel klimaatwinst te behalen in Oostenrijkse voedselketen

01-12-2021 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

Alleen het verminderen van de vleesconsumptie kan de CO2-uitstoot in de Oostenrijkse voedselketen al met 28% per gemiddeld dieet verlagen.

Kiest men voor een vegetarisch dieet dan daalt de CO2-uitstoot met 47%, bij een veganistisch dieet daalt de uitstoot met 70%. Dat blijkt uit een literatuur- en dataonderzoek door onderzoeksinstituut voor biologische landbouw FiBL Oostenrijk.

Vleesconsumptie hoog

Het huidige gemiddelde Oostenrijkse dieet staat niet als gezond te boek. De vleesconsumptie ligt op 63 kilo per persoon per jaar en dat is veel hoger dan de door het Oostenrijks voedingscentrum aanbevolen 16 tot 23 kilo per persoon per jaar. De consumptie van groente ligt te laag en ook de consumptie van fruit laat te wensen over. Tussen de 20 tot 30% van de broeikasgassen, door de mens in Oostenrijk veroorzaakt, komen vrij in de voedselketen. Een gezonder dieet met minder vlees kan dus een flinke bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering.

Omschakelen naar biologisch

Ook de omschakeling naar een biologisch dieet biedt volgens de onderzoekers, zeker bij het huidige dieet, grote kansen om de CO2-uitstoot in de Oostenrijkse voedingssector met 10 tot 20% te verlagen. Ook het tegengaan van voedselverspilling in de hele keten kan een belangrijke bijdrage leveren aan reductie van de uitstoot.

Vier scenario‘s

In het onderzoek zijn vier scenario’s voor Oostenrijk vergeleken wat betreft de CO2-uitstoot. Biologisch, gangbaar, biologisch regionaal en gangbaar regionaal. Daarbij werd gekeken naar de CO2-voetafdruk van de volgende producten: rundvlees, varkensvlees, eieren, melk, havermelk, tofu, brood, tomaten en appels. De productie en consumptie van regionaal biologisch voedsel leidt volgens de onderzoekers tot de minste CO2-uitstoot in de voedselketen in Oostenrijk. De productie en consumptie van gangbaar niet uit de regio afkomstig voedsel leidt tot de hoogste CO2-uitstoot. In beide gevallen gelden de uitkomsten voor alle negen genoemde producten.

Productie

Het grootste verschil in impact op het klimaat wordt gemaakt in de productie. Bij biologisch ligt de CO2-voetafdruk per kilo product gemiddeld 25% lager ten opzichte van gangbaar. Of de producten van ver of dichtbij komen, is van minder invloed. De uitstoot in de twee regio-scenario’s lag gemiddeld 6 tot 9% lager dan die in de twee niet-regioscenario’s.

Willem VeldmanBeheer