Doorgaan naar artikel

Veel kritiek op stikstofplan kabinet

Aalt Dijkhuizen, voorzitter van het Landbouw Collectief. - Foto: Koos Groenewold

Aalt Dijkhuizen, voorzitter van het Landbouw Collectief. - Foto: Koos Groenewold

Het Landbouw Collectief reageert teleurgesteld op het stikstofplan van het kabinet. Maar ook de andere kant is boos. MOB en Vereniging Leefmilieu stappen weer naar de rechter.

Het Landbouw Collectief (LC) ziet zijn zorgen bevestigd over het stikstofbeleid. Eerder al liep het overleg met het kabinet vast. De voorgestelde maatregelen zijn volgens het LC ‘ontzettend duur’, leiden nauwelijks tot verbetering van de natuur, leiden tot leegloop van het platteland en kunnen niet rekenen op draagvlak, aldus het Collectief in zijn reactie.

Het LC hekelt de plannen als ‘ordinaire opkoop’ van boerenbedrijven. Het betreurt ook dat het kabinet niet meteen van start gaat met het beoogde cafetariamodel waarbij veehouders kunnen kiezen uit managementmaatregelen op gebied van rantsoen, beweiden en bemesting. Het kabinet kiest voor alleen krachtvoer, naast extra weidegang en emissiearmer bemesten met verdunde mest.

Lees ook: € 1,8 miljard voor stikstofluwe landbouw

Extern salderen

Het LC heeft grote vraagtekens bij het extern salderen zoals het kabinet dat voor zich ziet. De verenigde landbouworganisaties vrezen een uitverkoop van de landbouw naar andere economische sectoren en vinden dat het kabinet daar te weinig tegen doet in de huidige plannen.

Een ander kritiekpunt gaat over de latente ruimte. Het kabinet wil dat die ‘onbebouwde’ ruimte in de vergunning vervalt op het moment dat een vergunning aangepast moet worden. Het Landbouw Collectief noemt dat ‘diefstal’.

Dijkhuizen

Aalt Dijkhuizen, voorzitter van het Landbouw Collectief stelt in het persbericht van de organisatie: ‘Heel veel belastinggeld gaat naar maatregelen die voor het doel waarvoor ze dienen nauwelijks effectief zijn en veel meer een politieke agenda lijken te dienen. Het Landbouw Collectief vindt dat hiervoor één van de meest toonaangevende sectoren in de wereld niet in de waagschaal mag worden gesteld. In een wereld bovendien waarin de vraag naar voedsel nog heel sterk toe gaat nemen’.

Positieve punten

Ondanks de zware kritiekpunt noemt het LC toch ook positieve punten, zo stuurt het kabinet niet aan op generieke krimp van de veestapel. Ook positief noemt het LC het vrijstellen van vergunningen voor beweiden en bemesten en dat PAS-melders (Programma Aanpak Stikstof) alsnog een vergunning krijgen. Dat zijn zaken die het kabinet al eerder meerdere keren had beloofd te zullen regelen. Ander positief punt is volgens het LC de herijking van de natuur, ofwel de erkenning dat niet overal de kritische depositiewaarde haalbaar is.

LTO: onvoldoende ontwikkelruimte

LTO legt in een eigen reactie extra nadruk op het gebrek aan ontwikkelruimte voor bedrijven. Het geld voor opkoop kan beter besteed worden aan innovatie door blijvers, vindt LTO. De organisatie kondigt een juridische procedure aan tegen het innemen van latente ruimte bij vergunningvernieuwing.

De organisatie is ook erg kritisch over de beoogde stalmaatregelen. Emissie-eisen worden aangescherpt, maar zonder werkbare en betaalbare stalsystemen en fatsoenlijke compensatie is dit onacceptabel, vindt LTO, dat ook vraagtekens zet bij de beloofde legalisering van de PAS-meldingen: hoe snel gaat dit, en voor wie gaat het gelden? LTO pleit verder opnieuw voor het instellen van een drempelwaarde, wat veel rompslomp zou voorkomen.

MOB en VL naar de rechter

Niet alleen vanuit de landbouw is er forse kritiek op de kabinetsplannen. Mobilization for the Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu (VL) stappen naar de rechter. Ze vinden de plannen juridisch onhoudbaar en spreken van een onacceptabel lage emissiereductie. ‘Een 50% emissiereductie in 10 jaar tijd is een noodzakelijke ondergrens. Het Kabinet biedt slechts 26%. Die 26% is bovendien gebaseerd op ongeloofwaardige en onverplichte reductiemaatregelen, zoals aanpassingen in het veevoer en aanlengen van mest met water’, melden ze in hun reactie.

MOB en VL willen geen handel in stikstofrechten (externe saldering) en noemen de legalisatie van PAS-melders kansloos.

Beheer
WP Admin