Doorgaan naar artikel

Veel meer bedrijven belanden in juridisch PAS-moeras

Naast de 3.300 PAS-melders worden veel meer bedrijven in het PAS-moeras gezogen. - Foto: Canva

Naast de 3.300 PAS-melders worden veel meer bedrijven in het PAS-moeras gezogen. - Foto: Canva

Niet alleen de 3.300 PAS-melders zitten in een juridisch moeras. Veel meer bedrijven hebben geen geldige Natuurbeschermingswetvergunning (Nb-wetvergunning) zonder dat ze daar iets aan kunnen doen.

Het gaat ook om bedrijven die niet eens een melding hoefden, omdat ze alleen ver achter de komma depositie veroorzaken. En er zijn zelfs bedrijven die geen vergunning hebben omdat daar destijds niemand aan dacht. Honderden andere zaten in procedure ten tijde van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), vorig jaar mei.

Gedoe met NB-vergunningen

Wat we bijna vergeten waren: ook voordat het PAS er was, was er al gedoe met NB-vergunningen. Het hele systeem kwam er juist om daar een eind aan te maken. Het werd niet alleen een vergunningenmachine (meer dan 6.000 afgegeven NB-vergunningen in vier jaar tijd), het PAS moest ook een hele groep bedrijven zonder vergunning legaliseren. En ja, daar staat nu toch weer een streep door.

Juridisch stikstofprobleem

Van alle problemen met die stikstof lijkt het juridische zo toch weer het grootste. Dat blijkt ook hier uit: stel dat de minister haar voornemen om de PAS-melders te legaliseren waar maakt en ze geeft hen een vergunning. Dan zijn ze er nog niet, want dan is weer bezwaar mogelijk.

Naast PAS-melders moeten ook de vele andere bedrijven op de agenda

De meeste bedrijven zonder geldige NB-vergunning hebben nog geen acuut probleem. Wie niet van plan is zijn of haar bedrijf op korte termijn aan te passen, boert gewoon verder. Maar hoe langer het duurt, hoe groter de kans dat je vroeg of laat met de vingers tussen de deur komt. En wat als er handhavingsverzoeken komen?

Conclusie: niet alleen de PAS-melders, ook de vele andere bedrijven in dit juridische moeras moeten op de agenda.

Beheer
WP Admin