Doorgaan naar artikel

Veel meer bedrijven zonder NB-vergunning

Foto: Galama Media

Foto: Galama Media

Naast de ruim 3.300 zogeheten PAS-melders zijn er veel meer bedrijven die buiten hun schuld om geen geldige NB-vergunning hebben sinds het stikstofbeleid (PAS) is afgeschoten.

Hun precieze aantal is niet bekend, maar het gaat waarschijnlijk om duizenden. In Den Haag en in de provincies groeit de druk om dit probleem onder ogen te zien. Er zijn vier categorieën veebedrijven met dit probleem.

De PAS-melders bekendste groep

De bekendste groep zijn de PAS-melders. Zij hoefden vanwege een kleine stikstofdepositie onder het PAS geen NB-vergunning maar konden volstaan met een melding. Nu hebben ze toch een vergunning nodig. In totaal zitten 3.637 bedrijven in deze situatie, waarvan 3.237 landbouwbedrijven. Een tweede groep zijn de bedrijven die onder het PAS geen vergunning én geen melding nodig hadden voor een uitbreiding, omdat de depositie minder dan 0,05 mol N/ha was. Zij staan niet geregistreerd. Alfa Accountants spreekt van ‘waarschijnlijk enkele honderden bedrijven’. Adviesbureau Van Westreenen in Barneveld schat het op 1.000 in het hele land.

Een oude NB-vergunning

Een derde groep zijn de 620 agrarische bedrijven die nog in het vergunningtraject zaten toen het PAS sneuvelde, vorig jaar mei. Zij hebben geen onherroepelijke NB-vergunning. Net als andere bedrijven die dat niet hebben, vallen zij terug op hun vergunde omvang op het moment van aanwijzen van ‘hun’ Natura 2000-gebied, in 1994, 2000 of 2004, of op een eerder afgegeven NB-vergunning.

Een laatste groep zijn vergunningloze bedrijven die zijn opgericht ná de aanwijzing van Natura-gebieden

De vierde groep is waarschijnlijk groter: bedrijven zonder of met een ontoereikende vergunning die destijds door invoering van het PAS gelegaliseerd werden. Sommige daarvan hebben een oude NB-vergunning en zijn tot 1 juli 2015 gegroeid zonder aangepaste vergunning. Ook zijn er bedrijven die oorspronkelijk geen NB-vergunning nodig hadden, omdat ze al bestonden voordat de Natura 2000-gebieden werden aangewezen, maar die daarna zijn gewijzigd zonder NB-vergunning. Een laatste groep zijn vergunningloze bedrijven die zijn opgericht ná de aanwijzing van Natura-gebieden, en dus geen oude rechten hebben om op terug te vallen. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijfsverplaatsers.

PAS-melders ‘gelegaliseerd’

In een onbekend aantal gevallen is destijds vergeten de NB-vergunning te regelen, omdat dat niet als urgent gezien werd door ondernemer en plaatselijke overheid. Onder het PAS zijn 6.570 agrarische bedrijven voorzien van een NB-vergunning. De minister heeft verschillende keren toegezegd dat PAS-melders ‘gelegaliseerd’ zullen worden. Volgend voorjaar zou dat met de eerste kunnen gebeuren. Voor de andere probleembedrijven is nog geen plan.

Lees het uitgebreide verhaal in Boerderij of bekijk Boerderij Uitgelicht, waarin chef redactie Johan Oppewal vertelt over de PAS-problematiek

Mede-auteur: Jan Braakman

Beheer
WP Admin