Veel varkens van hoge gewichten geslacht

De varkensmarkt is rustig en stabiel. Er zijn geen kinken in kabels en er is geen paniek.

De Nederlandse slachterijen richten hun afzet vol in op China en andere Aziatische landen. Doordat daar behoorlijke aantallen naartoe verscheept worden, geeft dat ruimte. Allereerst in de slachterijen, waar de snijzalen ontlast worden omdat vlees met die bestemmingen niet uitgebeend hoeft te worden. Daarnaast ook op de Europese vleesmarkt, waar Nederlandse aanbieders de druk van hun Duitse collega’s voelen toenemen. Omdat veel exportbestemmingen voor Duitse slachterijen onbereikbaar zijn geworden, zetten ze grote volumes in Europa af. Die zijn ook nog eens scherp geprijsd omdat zij die voor een lager prijspeil konden inkopen dan de Nederlandse slachterijen.

Lust om te slachten

De lust om te slachten is er desondanks volop. Meerdere grote slachterijen slachten ook op zaterdag. Daardoor stijgt het aantal slachtingen van varkens die ook nog eens hoge gewichten hebben. Er wordt dus veel volume verwerkt en dat geeft doorstroming op de varkensmarkt.

Aan varkens geen gebrek

En aan varkens is geen gebrek. De achterstand van het stilvallen van slachterijen deze zomer is nog niet volledig ingelopen. Daarbij komt dat de varkens na de warme periode nu sterke hergroei tonen. De gewichten blijven daardoor hoog. Maar door het opschroeven van de slachtcapaciteit loopt ons land, wordt het overaanbod wel kleiner. Handelaren schatten dat over een aantal weken de achterstand ingelopen kan zijn als in het huidige tempo doorgewerkt wordt.

Op dit moment is er geen gebrek en is het aanbod geen motivatie om de varkensprijs te verhogen. Zowel de DCA Beursprijs (€ 1,34 per kilo) als die van grote slachterijen als Vion (€ 1,47), Van Rooi Meat (€ 1,27) of Compaxo (€ 1,26) blijven deze week onveranderd.

Export lastig

Hoewel er stemmen opgingen dat deze week door een feestdag in Duitsland een verlaging van enkele centen in de lucht hing, maakt ook die markt deze week een pas op de plaats op € 1,27 per kilo. Evengoed blijft de export van slachtvarkens naar Duitsland lastig door het grote inlandse aanbod en het lage prijspeil daar. Zo neemt de weerstand bij Nederlandse varkenshouders die aan Duitse slachterijen leveren voor het concept van de Britse Tesco supermarkt toe. Een handelaar verwacht dat de Duitse slachterijen straks voor deze Nederlandse dieren meer geld op tafel gaan leggen, simpelweg omdat ze anders niet meer komen. Als er meer ruimte op de Nederlandse markt komt, vinden ze hier hun weg omdat varkenshouders ze voor dat geld niet meer willen leveren.

Prognose: stabiele prijs.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.