Veerkrachtig ondernemen in en na coronacrisis

21-05-2020 | |
Koolhaas
Hans Koolhaas Directeur van glastuinbouwbedrijf LKP Plants
De maatschappij gaat meer waarde hechten aan de footprint van geteelde producten. - Foto: ANP
De maatschappij gaat meer waarde hechten aan de footprint van geteelde producten. - Foto: ANP

Hoe ziet de wereld eruit als we de coronacrisis grotendeels achter de rug hebben?

Er komen meer verruimingen van (nood)toestanden. Heel veel mensen in heel Europa en daarbuiten hebben afgelopen maanden noodgedwongen thuis moeten werken. Met als gevolg minder files en de bewustwording dat je niet per se naar je werk hoeft om een werkplek te hebben. Verandert dat blijvend? Werken we voortaan de helft van de tijd thuis? Welk effect heeft dat op mobiliteit, op autoverkoop en brandstofverbruik? Die ontwikkeling raakt met name de industrie.

Producenten én klanten zullen elkaar heel hard nodig hebben om elkaar op de been te houden

Voor onze plantenverkoop heeft dit grote gevolgen gehad, vanwege bijna geen export meer naar onze afzetlanden zijn we hard geraakt. Inmiddels – door zo slim mogelijk handelen met onze afzetorganisatie Bromelia Specialist – krijgen we 65% van de productie weer verkocht. Maar in de afgelopen periode is veel product vernietigd. Er is nog sprake van onbalans en herstel is broos.

Het noodfonds voor de tuinbouw waar steeds meer duidelijk over wordt, is hard nodig om gaten minder diep te maken. Producenten én klanten zullen elkaar heel hard nodig hebben om elkaar op de been te houden. Veerkrachtig ondernemen is noodzakelijk om flexibel op alle veranderingen binnen en buiten de keten te kunnen reageren.

Visie op mobiliteit en brandstoffen verandert

Die veerkracht zit de komende jaren zeker niet alleen in de financiële positie van een tuinbouwbedrijf. Het wereldwijde besef dat we de aarde niet goed gebruiken neemt ongetwijfeld toe. De visie op transport, mobiliteit en fossiele brandstoffen verandert. Efficiënter en minder belastend, dat wordt ook de opdracht voor de tuinbouw. De maatschappij gaat meer waarde hechten aan de footprint van geteelde producten. Wat betekent dat voor verse producten die via luchtvracht van en naar Europa komen? Dat transport is nu niet rendabel vanwege minder aanbod en daardoor hogere kosten.

Heeft de glastuinbouw in de toekomst nog wel een afzetmarkt verder dan 600 kilometer van de productielocatie? En hoe veerkrachtig is de sector om op die veranderingen in te spelen, vraag en aanbod beter af te stemmen op de marktvraag?

Vraagstuk CO2-levering opnieuw ter sprake brengen

Samenwerking is onontbeerlijk om de uitdagingen het hoofd te bieden. Kijk naar de energiemarkt. Ook zij moeten nadenken over hun rol in de nieuwe maatschappij en aspecten als duurzaamheid serieuzer nemen dan nu het geval is. Als nieuwe vormen van samenwerking noodzakelijk zijn, dan kunnen we met diezelfde industrie wellicht ook het vraagstuk van CO2-levering opnieuw ter sprake brengen. Ook dat bepaalt namelijk de veerkracht van de glastuinbouw in de komende jaren.Beheer