Doorgaan naar artikel

Veestapel stoot minder fosfaat en stikstof uit

De stikstofexcretie van de melkveehouderij daalt, maar ligt nog wel boven het plafond. - Foto: Mark Pasveer premium

De stikstofexcretie van de melkveehouderij daalt, maar ligt nog wel boven het plafond. - Foto: Mark Pasveer

De stikstof- en fosfaatexcretie van de veestapel daalt. Dat blijkt uit de kwartaalmonitor van statistiekbureau CBS. Door gebruik te maken van de ruwvoercorrectie komt de definitieve stikstofproductie van de melkveestapel in 2020 ook onder het plafond uit.

De stikstofexcretie van de melkveestapel is in het tweede kwartaal van 2021 1,2% gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal naar 283,7 miljoen kilo. Ondanks de daling wordt nog altijd het sectorale stikstofplafond van 281,8 miljoen kilo voor de melkveehouderij overschreden. De fosfaatexcretie daalde in dezelfde periode met 3% naar 73,6 miljoen kilo, ruim onder het sectorplafond van 84,9 miljoen kilo.

Het aantal melkkoeien en het aantal stuks jongvee daalde licht in het tweede kwartaal, de gemiddelde melkproductie per dier bleef gelijk. Het stikstof- en fosfaatgehalte in het mengvoer daalde respectievelijk 0,2 en 0,1%. Dat blijkt uit de kwartaalrapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Totale veestapel stoot 2,5% minder fosfaat uit

De totale fosfaatexcretie van de veehouderij daalde met 2,5% naar 149,2 miljoen kilo, ruim onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo. De stikstofexcretie daalde met 1,8% naar 481,5 miljoen kilo, eveneens ruim onder het nationale plafond van 504,4 miljoen kilo.

Demissionair landbouwminister Carola Schouten constateert op basis van de cijfers dat de daling van de stikstofexcretie in gang is gezet. Haar inzet is erop gericht om samen met de sector structureel onder het plafond te komen. “De afspraak met de sector over maximeren van het ruweiwitgehalte in het melkveevoerrantsoen, zal hier zeker toe bijdragen”, aldus Schouten.

Afgesproken is dat het ruweiwitgehalte in de komende jaren stapsgewijs wordt verlaagd naar maximaal 160 gr RE/kg ds in 2025. Deze verlaging is volgens Schouten goed haalbaar zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid en/of het welzijn van de dieren of voor de productie.

2020: door ruwvoercorrectie melkvee op stikstofplafond

CBS heeft ook de definitieve stikstof- en fosfaatproductie voor 2020 vastgesteld. De definitieve fosfaatexcretie ligt in 2020 met 150,7 miljoen kilo bijna 13% onder het nationale plafond van 172,9 miljoen kilo uit. De stikstofexcretie voor de totale veestapel is met 489,4 miljoen kilo 3% lager dan het nationale plafond van 504,4 miljoen kilogram. De stikstofexcretie van de melkveesector kwam in 2020 uit op 286,5 miljoen kilo en daarmee boven het productieplafond van 281,8 miljoen kilo.

Derogatievoorwaarden

Daarmee zou Nederland niet voldoen aan de derogatievoorwaarden. Voor de verantwoording van het Nederlandse mestbeleid aan de Europese Unie mag voor de melkveesector echter worden gerekend met gemiddelde stikstof- en fosforgehalten van gras en mais van de laatste vijf jaar, waarbij de jaren met de hoogste en de laagste gehalten buiten beschouwing blijven. Door deze zogeheten ruwvoercorrectie komt de stikstofuitscheiding van de melkveesector uit op 281,8 miljoen kilo, gelijk aan het productieplafond. In de recente droge jaren was sprake van zeer hoge stikstofgehaltes in het ruwvoer.

Beheer
WP Admin