Veevoermaatregelen op zijn vroegst in mei

Veevoermaatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen kunnen naar verwachting op zijn vroegst in mei van kracht worden. Dat heeft minister Carola Schouten dinsdag 17 december gemeld in de Eerste Kamer bij de behandeling van de Spoedwet aanpak stikstof. Die wet werd met een nipte meerderheid aangenomen.

Voermaatregelen moeten zowel in Nederland aan het parlement als aan de Europese Commissie worden voorgelegd. De minister wil een maatregelen nemen die tot geen of weinig extra kosten voor de boer leidt. En als die kosten er wel zijn, wil het kabinet kijken welke voorzieningen hiervoor kunnen worden getroffen.

Veevoermaatregelen in overleg uitwerken

Schouten heeft met het Landbouw Collectief afgesproken dat veevoermaatregelen samenhangen met het beweiden en de toepassing van mestverdunning met water. Veevoermaatregelen worden in overleg met het Landbouw Collectief uitgewerkt, zegt de minister. Zij wil zorgen dat boeren optimaal geïnformeerd worden over de manieren waarop het voer kan worden aangepast, en welke gevolgen dat heeft. Hoe de maatregelen precies in een vat worden gegoten, is ook afhankelijk van de manier waarop dat kan worden gecontroleerd. Schouten meldde tijdens het debat dat het Landbouw Collectief en het ministerie een akkoord gesloten hebben.

Nipte meerderheid voor wet

De wet haalde in de senaat een nipte meerderheid, net als in de Tweede Kamer. Minister Schouten had in de senaat de steun nodig van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, aangevuld met de Onafhankelijke Statenfractie, 50Plus, de SGP en de Groep Otten. De wet haalde een minimale meerderheid van 40 van de 75 zetels.

De PvdA hield lang de mogelijkheid open nog voor de wet te stemmen, maar uiteindelijk vond woordvoerder Ruud Koole de toezeggingen van de minister te mager. Koole wilde onder andere de toezegging dat het kabinet structureel geld uit gaat trekken voor natuurherstel, liefst met een bedrag erbij.

Tegen de wet stemden PVV, GroenLinks, SP, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren en Partij van de Arbeid. Dezelfde partijen stemden ook in de Tweede Kamer tegen de wet.

De Spoedwet aanpak stikstof, die dinsdag in de Eerste Kamer is behandeld, is niet dé oplossing voor de stikstofproblematiek, zegt landbouwminister Schouten. De wet is een eerste stap om maatregelen te treffen met het doel de staat van instandhouding van de natuur niet te verslechteren.

Otten onder druk

De Groep Otten heeft zich in een gesprek met premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra (Financiën) laten overtuigen voor de spoedwet te stemmen. Woordvoerder Henk Otten zei dat zijn fractie daarna onder zware druk is gezet om toch tegen de wet te stemmen. “Maar we doen niet aan chantagepolitiek en we laten ons ook niet intimideren”, aldus Otten. “We hebben een zware maar rationele afweging gemaakt tussen mooie politieke sier en het landsbelang. Deze wet is nodig om de bouw weer op gang te brengen.”

Spoedwet legt basis voor maatregelen

De spoedwet legt een basis voor het stikstofregister en het schept mogelijkheden om regels te stellen voor het veevoer. Daarnaast voorziet de wet in de mogelijkheid een drempelwaarde in te stellen. De invoering van een drempelwaarde zal per regio verschillen. Dat zal niet overal op hetzelfde moment zijn en de drempelwaarden zullen mogelijk ook per regio verschillen.

De minister heeft nog geen duidelijkheid gegeven over het innemen van productierechten bij extern salderen. Zij zei dat dat juridisch ingewikkeld is. Schouten zei ook dat ontwikkelruimte een van de voorwaarden is om aan extern salderen handen en voeten te geven.

Streefwaarden

Minister Schouten kondigde aan dat zij volgend jaar streefwaarden voor de neerslag van stikstof in natuurgebieden wil gaan vaststellen voor 2030. Die streefwaarden moeten sturing bieden bij de bronmaatregelen die worden getroffen om de stikstofdepositie te verminderen. De stikstofruimte die vrijkomt door onder andere bronmaatregelen komt deels ten goede van activiteiten (70%).

Niet minder natuur

De minister gaf aan beslagen ten ijs te moeten komen als ze in Brussel met voorstellen komt om de Nederlandse Natura 2000-gebieden te herijken of aan te passen. “We moeten niet heen en weer lopen naar Brussel, omdat het niet goed genoeg is. We zullen de voorstellen zorgvuldig moeten onderbouwen.” De natuur robuuster moet worden, zegt de minister, maar dat betekent niet dat er minder natuur is, zegt ze.

Er komt overal in het land ruimte vrij voor woningbouw en de bouw van andere projecten, aldus de minister. Maar in de enige regio is er meer ruimte dan in andere regio’s. De bouw van woningen krijgt voorrang bij de benutting van de stikstofruimte die met de spoedwet wordt vrijgemaakt.

PAS-meldingen

De Spoedwet biedt geen stikstofruimte voor de PAS-meldingen. Voor de legalisatie van de PAS-meldingen, die de minister maandag aankondigde, zal extra ruimte moeten worden gevonden als dat nodig is. “Dat zullen we gewoon doen”, aldus Schouten.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.