Doorgaan naar artikel

Veiligheidseisen emissiearme stallen uitgebreid

Bouw van een stal. Voorwaarden aan nieuwbouw van stallen worden uitgebreid. Er gelden niet alleen eisen voor emissie-reductie, maar ook voor de veiligheid. - Foto: Ronald Hissink

Bouw van een stal. Voorwaarden aan nieuwbouw van stallen worden uitgebreid. Er gelden niet alleen eisen voor emissie-reductie, maar ook voor de veiligheid. - Foto: Ronald Hissink

Brandveiligheid, explosiegevaar, kans op vorming van giftige gassen en dierenwelzijn meegenomen in beoordeling.

De eisen en voorwaarden die aan (nieuwe) stallen worden gesteld, worden uitgebreid. Bij de ontwikkeling en bouw van emissiearme stallen moeten naast de emissiereductie ook de brandveiligheid, het explosiegevaar, de kans op vorming van giftige gassen en het dierenwelzijn in acht worden genomen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gaat bij de beoordeling van emissiearme stalsystemen meer letten op veiligheid.

Demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft samen met landbouwminister Carola Schouten en minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) de taak op zich genomen om bij de beoordeling van stallen de brandveiligheid en gezond en veilig werken onder de aandacht te houden.

Van Veldhoven stelt dat stallenbouwers,veehouders en andere betrokkenen het belang van veiligheid onderschrijven bij de toepassing van emissiearme technieken.

Onderzoeken na explosie

Naar aanleiding van een ongeval in het Twentse Markelo in 2019, waarbij 23 koeien door een explosie omkwamen, zijn verschillende onderzoeken gedaan, onder andere naar de kans op de vorming van explosieve gassen bij de toepassing van emissiearme vloeren in melkveestallen.

De Antea Group heeft op verzoek van staatssecretaris Van Veldhoven onderzoek uitgevoerd, waaruit onder andere blijkt dat bij emissiearme vloeren er meer mestgassen zich kunnen ophopen dan bij een gangbare vloer. “Bij aanwezigheid van mestschuim kan het breken van dit schuim, met name bij het mixen van mest – leiden tot hoge piekconcentraties aan gassen, waardoor het explosierisico groter is”, meldt Van Veldhoven.

De blootstelling aan hoge concentraties (giftige) mestgassen kan zich bij emissiearme vloeren voordoen op plekken waar er open verbindingen zijn in de vloer.

Maatregelen emissiereducerende technieken

De ministeries van LNV, SZW en I&W zijn inmiddels in gesprek met de betrokken partijen om te zorgen dat veiligheid en emissiereductie op veehouderijbedrijven hand in hand gaan. Daarbij wordt gedacht aan maatregelen bij de ontwikkeling, de invoering en het gebruik van emissiereducerende technieken en emissiearme vloeren in het bijzonder.

Bij de toekenning van de subsidie voor brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen wordt al gekeken naar brandveiligheid. Projecten die oog hebben voor de verbetering van de brandveiligheid maken meer kans op subsidie. Verbetering van dierenwelzijn en brandveiligheid zal in toekomstige modules van de subsidieregeling strakker worden meegewogen, zoals de Tweede Kamer in een motie heeft gevraagd.

Beheer
WP Admin