Doorgaan naar artikel

Veiligheidsregio: zorgen over coronasituatie Van Rooi

Foto: ANP

Foto: ANP

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost maakt zich zorgen over de situatie bij Van Rooi Meat, maar ziet deze ook genuanceerd. Met die reactie komt de Veiligheidsregio na berichtgeving van de NOS waarin medewerkers van Van Rooi vertellen dat ze de afgelopen twee maanden met coronaklachten hebben doorgewerkt.

De werknemers durven niet te melden dat ze klachten hebben of ziek zijn, uit angst hun baan te verliezen. Een aantal werknemers verklaart dat ze de instructie kregen om te liegen. Ze zeggen dat een leidinggevende van het bedrijf hun opdroeg bij de vraag of ze ziek zijn ‘nee’ aan te kruisen op gezondheidsverklaringen, die dagelijks moeten worden ingevuld.

Overleg Veiligheidsregio

Maandag besprak de veiligheidsregio de situatie in een overleg. Volgens het orgaan ‘lijkt het leiderschap op de werkvloer niet geheel onder controle’. “Ik heb zowel de berichtgeving van de NOS gezien en ook de verklaring gelezen die Van Rooi mij dit weekend daarover heeft gegeven. Daarnaast heeft de DPG (Directeur Publieke Gezondheid) mij bevestigd dat er tweewekelijks contact is met de arbo-arts van het bedrijf en de arts infectieziektenbestrijding (IZB), waaruit blijkt dat er daadwerkelijk wekelijks mensen aan de poort naar huis worden gestuurd. Ook zijn er sinds 15 juni geen positieve COVID-19-gevallen meer bekend bij de GGD”, aldus voorzitter John Jorritsma van de veiligheidsregio.

Onvoldoende overzicht

De veiligheidsregio vat de geluiden van de klokkenluiders bij de NOS op als signaal dat er bij Van Rooi Meat onvoldoende overzicht is van de naleving van de coronamaatregelen. Daarom worden onder regie van de veiligheidsregio onaangekondigde controles uitgevoerd op de gezondheidschecks aan de poorten door de GGD. De regio blijft in overleg met de NVWA en de arbeidsinspectie. Daarnaast gaan de tweewekelijkse contacten tussen de arbo-arts van Van Rooi en de arts IZB van de GGD nog ten minste twee maanden door, dus op zijn minst tot 1 oktober.

NVWA

De NVWA heeft van haar medewerkers geen signalen gekregen dat ze hun werk bij Van Rooi niet veilig kunnen verrichten. De Inspectie SZW (arbeidsinspectie) heeft geen grote overtredingen van RIVM-corona-maatregelen bij Van Rooi in Helmond geconstateerd.

Afgelopen vrijdag heeft de Inspectie SZW naar aanleiding van signalen van de GGD, die was benaderd door NOS, een onaangekondigde controle gedaan bij Van Rooi. “Onze controles zijn altijd onaangekondigd. Uit de controle bleek dat er, op een paar kleine punten na, maar dat heb je altijd, werd gehouden aan de RIVM-maatregelen en dat er gezond en veilig gewerkt kon worden”, aldus een woordvoerder van de Inspectie SZW. De woordvoerder benadrukt dat de inspectie niet over het invullen van de formulieren gaat en daar ook niet op controleert, dat doet de GGD.

‘Fakemaatregel’

John Klijn, bestuurder bij FNV, vindt het laten invullen van gezondheidsverklaringen door medewerkers een fakemaatregel. De enige oplossing is volgens Klijn om medewerkers permanent te testen. “Elke week een flinke steekproef. Wij roepen dit al tijden, maar het gebeurt niet. Een blinde ziet dat het niet goed gaat”. De Partij voor de Dieren heeft kamervragen gesteld over de situatie. De partij vraagt de slachterij te sluiten en het OM een strafrechtelijk onderzoek te doen.

Beheer
WP Admin