Veiligheidsregio’s bepalen: Vion open, Van Rooi dicht

Het corona-besmettingspercentage in steekproeven bij Van Rooi Meat in Helmond en bij Vion in Boxtel scheelde niet veel van elkaar. Toch moet Van Rooi twee weken dicht en mag Vion open blijven.

Donderdag 28 mei nam de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost het besluit slachterij van Rooi Meat in Helmond te sluiten vanwege coronabesmettingen. In eerste instantie tot en met 2 juni, maar de periode werd verlengd tot 17 juni. Uit een eerste steekproef kwam een besmettingspercentage van 16% en uit een tweede steekproef een percentage van 17,7%.

Deze week werd bekend dat bij Vion Boxtel, zo’n 40 kilometer bij Van Rooi vandaan, ook medewerkers besmet zijn met het coronavirus: een besmettingspercentage van 17% kwam uit een steekproef van 105 medewerkers. Veiligheidsregio Brabant-Noord, een andere dan waaronder Van Rooi valt dus, besloot Vion Boxtel echter niet te sluiten.

Ik had verwacht dat we hele strenge eisen opgelegd zouden krijgen en dat we dan weer open mochten

Marc van Rooi, directeur van de slachterij, had de verlenging van de sluiting van zijn slachterij niet verwacht: “Toen afgelopen dinsdag bekend werd dat er ook bij Vion Boxtel een hoog besmettingspercentage was, had ik niet verwacht dat ze beide fabrieken dicht zouden doen. Ik had verwacht dat we hele strenge eisen opgelegd zouden krijgen en dat we dan weer open mochten.”

Besmettingshaard

Op het pakket aan eisen dat de veiligheidsregio stelde aan Van Rooi liep het niet vast aldus de directeur, het was het hoge besmettingspercentage waardoor de sluiting werd verlengd. ‘Dat percentage is zodanig hoog dat we kunnen spreken van een besmettingshaard’, aldus de veiligheidsregio. Alle medewerkers van Van Rooi gingen daarom vanaf 2 juni voor veertien dagen in quarantaine. Van Rooi voert goed en constructief overleg met de veiligheidsregio. “We proberen garanties af te geven dat het risico op nieuwe coronabesmettingen zeer laag is. We werken aan een nieuw plan van aanpak. We hopen dat we na die twee weken, of misschien eerder op kleine schaal, weer open mogen, maar daar weten we nog niets van.”

Voor de ene veiligheidsregio is een bepaald besmettingspercentage te hoog en voor de andere blijkbaar niet

Volgens de veiligheidsregio kan ‘het werk pas weer worden hervat als dat voor medewerkers veilig is’. Marc van Rooi vindt het onbegrijpelijk en niet eerlijk dat door de twee veiligheidsregio’s verschillend gehandeld is. “Voor de ene veiligheidsregio is een bepaald besmettingspercentage te hoog en voor de andere blijkbaar niet.”

De Veiligheidsregio Brabant-Noord besloot Vion Boxtel niet te sluiten naar aanleiding van het hoge besmettingspercentage. Tijdens het pinksterweekend, toen Vion Boxtel stillag, is onderzoek gedaan door de GGD, de veiligheidsregio en Vion naar de oorzaak van de besmettingen, eventuele maatregelen en naar risico‘s.

Koelafdelingen

Waarnemend voorzitter van Veiligheidsregio Brabant-Noord Wobine Buijs: “Uiteindelijk is op twee afdelingen een zware besmettingsgraad aangetroffen. Het betreft de koelafdelingen, waar mensen vaker te maken hebben met verkoudheid en daardoor de klachten van Covid-19 niet hebben herkend”, aldus Buijs. Vion stelde een protocol op voor de hele organisatie en nam extra maatregelen voor die specifieke ‘koude delen’ van het bedrijf. “Het bedrijf is erin geslaagd om deze maatregelen binnen de reguliere sluitingstijd van Pinksteren te realiseren en hoefde daarom niet extra dicht. De GGD heeft vertrouwen in de daadkracht van de directie van het bedrijf en de genomen voorzorgsmaatregelen”, aldus Buijs.

Besluiten veiligheidsregio‘s

Navraag leert dat de veiligheidsregio’s onderling wel contact hebben en dat de drie Brabantse veiligheidsregio’s ‘nauw samenwerken’ in de coronacrisis. Desondanks blijkt dat iedere veiligheidsregio eigen afwegingen maakt en besluiten neemt. Dat werd ook bevestigd door minister Hugo de Jonge in een recente kamerbrief: ‘Maatregelen die door de veiligheidsregio worden genomen zijn altijd maatwerk en afhankelijk van de situatie ter plekke’.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.