Venray houdt voet bij stuk, Vreba naar rechter

18-06-2022 | |
De gemeente Venray wil niet dat de melk van Vreba Melkvee op het bedrijf wordt verwerkt tot room en lactoferrine. Venray vindt dat dit thuishoort op een industrieterrein en niet in het landelijk gebied. - Foto: Hans Prinsen
De gemeente Venray wil niet dat de melk van Vreba Melkvee op het bedrijf wordt verwerkt tot room en lactoferrine. Venray vindt dat dit thuishoort op een industrieterrein en niet in het landelijk gebied. - Foto: Hans Prinsen

Het conflict tussen Vreba Melkvee en de gemeente Venray, krijgt een vervolg bij de rechter. Venray blijft bij het besluit dat Vreba Melkvee moet stoppen met de melkverwerking, anders dreigt een dwangsom voor het melkveebedrijf. Ook de mestbassins en sleufsilo die buiten het bouwvlak zijn gebouwd, moeten worden verwijderd. Vreba Melkvee legt zich daar niet bij neer.

De twee partijen liggen al langer overhoop over onder andere de foliebassins en een silo die zonder vergunning buiten het bouwvlak zijn neergezet en de room- en lactoferrineproductie op het bedrijf. Vreba Melkvee is met in totaal meer dan 3.000 melkkoeien op diverse locaties het grootste melkveebedrijf van Nederland. Op de hoofdlocatie in Vredepeel worden room en lactoferrine gemaakt van de melk. Lactoferrine is een antibacterieel en ontstekingsremmend eiwit dat onder andere wordt toegevoegd aan kindervoeding.

De gemeente vindt dat dit thuishoort op een industrieterrein en niet in het landelijk gebied. Vreba hangt een dwangsom van € 10.000 per week, met een maximum van € 100.000 boven het hoofd als het niet stopt met de zuiveltak en de bassins en sleufsilo niet weghaalt.

Venray houdt voet bij stuk

Vreba Melkvee kreeg eerder dit jaar de mogelijkheid om het bezwaar tegen de geëiste beëindiging van de zuiveltak toe te lichten tijdens een hoorzitting van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders van Venray heeft onlangs een besluit genomen over het advies dat is uitgebracht na de hoorzitting, en houdt voet bij stuk.

Wij dragen er zorg voor dat wij aan de fosfaatwetgeving voldoen

Vreba Melkvee meent echter dat de gemeente niet het bevoegd gezag is, maar de provincie. De gemeente is het daar niet mee eens. De provincie is volgens Venray alleen het bevoegd gezag als de melkverwerking een verwerkingscapaciteit heeft van 55.000.000 kilo per jaar of meer. Als alleen de melk van het bedrijf in Vredepeel wordt verwerkt, wordt dat volgens de gemeente niet gehaald. Als melk van satellietbedrijven van Vreba wordt meegerekend, wordt wel aan de vereiste verwerkingscapaciteit voldaan, maar zuivelproductie van melk van andere locaties wil de gemeente niet toestaan in Vredepeel.

Kort geding

Vreba Melkvee legt zich niet neer bij het besluit en is vooralsnog ook niet van plan te stoppen met de melkverwerking. “Volgens ons is het besluit niet juist. Wij hebben besloten een kort geding aan te spannen”, zegt Amber van Bakel namens Vreba Melkvee.

Als Vreba Melkvee moet stoppen met de melkverwerking komt de gunstige fosfaatregeling voor zelfzuivelaars, waar Vreba nu gebruik van maakt, op de tocht te staan en moet het bedrijf fors investeren in extra fosfaatrechten. “Dit is nu niet het geval, wij dragen er zorg voor dat wij aan de fosfaatwetgeving voldoen”, aldus Van Bakel.

In april, na het afstoten van het melkveebedrijf in Laag-Keppel, zei Vreba dat het er gezien alle onzekerheid rondom de veehouderij in Nederland gekeken wordt naar een nieuw bedrijf in Duitsland. Vreba is echter niet van plan om Nederland te verlaten en het melkveebedrijf in Vredepeel van de hand te doen. Ook niet na de stikstofplannen van het kabinet en het besluit van Venray die de bedrijfsvoering op de huidige schaal problematisch kunnen maken. Het melkveebedrijf in Vredepeel moet in de toekomst zo milieuvriendelijk worden dat er geen methaan en ammoniak meer vrijkomt. De zuiveltak hoort daar wat betreft Vreba Melkvee echter wel bij, ook al denkt Venray daar anders over.

Vogelaar


Beheer