Verantwoord produceren in de keten

04-11-2021 | |
van Huet
Carin van Huet Directeur Food en Agri Nederland bij Rabobank
'Deze biologische keten is van oudsher goed in samenwerken'. Foto: Ton Kastermans
'Deze biologische keten is van oudsher goed in samenwerken'. Foto: Ton Kastermans

Dat de grootste supermarkt van Nederland overstapt op rundvlees uit Nederland, is een belangrijk signaal.

De keten beweegt de goede kant op. We roepen al langer dat voor het verduurzamen van de land- en tuinbouw samenwerken in de keten cruciaal is. Dit voorbeeld laat zien dat het kan: met elkaar bouwen aan een vraaggestuurde keten, die inspeelt op het creëren van toegevoegde waarde.

Lees ook: AH rundvlees volgend jaar grotendeels van Nederlands rund

Deze weg helpt om de discrepantie tussen consument en burger te laten verdwijnen. De consument maakt keuzes vanuit zijn portemonnee, terwijl diezelfde consument zich als burger zorgen maakt over het klimaat en dierenwelzijn. Een transparante, vraaggestuurde keten geeft die consument inzicht in waar hij voor betaalt: minder stikstofuitstoot en meer biodiversiteit bijvoorbeeld.

Biologische keten

Er is behoefte aan duurzame concepten die verwaard kunnen worden. Interessant is om te kijken hoe de biologische keten dit doet. Deze keten is van oudsher goed in samenwerken. Ze laat zien hoe je met ketensamenwerking kan zorgen voor een gezond verdienmodel voor alle ketenpartijen. De sector heeft een stabiel, maar klein marktaandeel van iets meer dan 3% in de Nederlandse supermarkten. Voor consumenten die kiezen voor biologisch is vertrouwen heel belangrijk: ze zijn bereid een meerprijs te betalen omdat ze erop vertrouwen dat biologische producten voldoen aan specifieke eisen en dat de producent een eerlijke prijs krijgt voor zijn product.

Stel dat 80% van de supermarktcommunicatie benut wordt voor thema’s als klimaat en biodiversiteit?

Zo zijn er nog veel meer duurzame concepten waar de consument die kiest voor verantwoord produceren voor wil en kan betalen. De realiteit is dat voor de doorsnee consument prijs veruit de belangrijkste beslisfactor is. Dat is niet zo gek: in Nederlandse supermarkten gaat zo’n 80% van de communicatie over prijs en 20% over andere thema’s. Stel dat 80% van de communicatie benut wordt voor thema’s als klimaat en biodiversiteit. Wat zou er gebeuren als supermarkten dit omdraaien?Beheer